Acte normative abrogate odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod civil

Odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod civil de la 1 octombrie, s-au adus modificari si completari legislatiei deja existente, s-au introdus institutii fundamental noi, iar unele acte normative si-au incetat efectele. Vezi ce acte au fost abrogate prin Legea 71/2011

Art. 230 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (Monitorul Oficial 409/2011), la data intrarii in vigoare a Codului civil se abroga:

a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat in Monitorul Oficial 271/1864, nr. 7/1865, nr. 8/1865, nr. 8/1865, nr. 11/1865, nr. 13/1865, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 1169-1174 si 1176-1206, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila;
b) Legea 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte si pentru adaosul unui alineat la art. 1.089 din Codul civil, publicata in Monitorul Oficial 40/1879;
c) Codicele de comert din 1887, publicat in Monitorul Oficial 31/1887, cu exceptia dispozitiilor art. 46-55, 57, 58 si 907-935, aplicabile in continuare in raporturile dintre profesionisti, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii 134/2010, a cartii a II-a «Despre comertul maritim si despre navigatie», precum si a dispozitiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) si art. 955, care se abroga la data intrarii in vigoare a Codului maritim;
d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri 148/1930, publicat in Monitorul Oficial 127/1930;
e) Legea 178/1934 privind reglementarea contractului de consignatie, publicata in Monitorul Oficial 173/1934;
f) art. 17 si art. 19-28 din Legea 153/1937 privind magazinele generale si warantarea marfurilor si cerealelor (Dockuri si silozuri), publicata in Monitorul Oficial 81/1937;
g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial 95/1938, cu modificarile ulterioare;
h) Codul civil Carol al II-lea, republicat in Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificarile ulterioare;
i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat in Monitorul Oficial 194/1940, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) Legea 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, publicata in Monitorul Oficial 133/1944;
k) Legea 163/1946 pentru inlocuirea provizorie cu carti de evidenta funciara a cartilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicata in Monitorul Oficial 62/1946, cu modificarile ulterioare;
l) Legea 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial 157/1947, cu modificarile ulterioare;
m) Legea 4/1953 privind Codul familiei, republicata in Buletinul Oficial 13/1956, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat in Buletinul Oficial 8/1954, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat in Buletinul Oficial 9/1954, cu exceptia art. 30-43, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii 134/2010;
p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat in Buletinul Oficial 11/1960;
q) art. 1-33 si 36-147 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 245/1992, cu completarile ulterioare;
r) Legea arendarii 16/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 91/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) art. 21-33 din Legea locuintei 114/1996, republicata in Monitorul Oficial 393/1997;
s) art. 7, 14 si 15 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial 743/2009, cu modificarile ulterioare;
t) art. 32 din Legea fondului funciar 18/1991, republicata in Monitorul Oficial 1/1998, cu modificarile si completarile urmatoare;
t) art. 9 alin. (8) din Legea 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial 279/1995, cu modificarile ulterioare;
u) titlul VI „Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare“ al Legii 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial 236/1999, cu modificarile ulterioare;
v) art. 12, 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 si 44 din OUG 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicata in Monitorul Oficial 148/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea 241/2001, cu modificarile ulterioare; de la aceeasi data, dispozitiile art. 12 si 14-25 nu se mai aplica nici contractelor de inchiriere a locuintei in curs de executare;
w) Legea 509/2002 privind agentii comerciali permanenti, publicata in Monitorul Oficial 581/2002;
x) art. 40 alin. (1), art. 41 si 42 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial 557/2004, cu modificarile ulterioare;
y) art. 1, 5-13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, 59-63 si 65 din Legea 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata in Monitorul Oficial 788/2009;
z) art. 90 alin. (2) din Legea gazelor 351/2004, publicata in Monitorul Oficial 679/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
aa) titlul X „Circulatia juridica a terenurilor“ al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial 653/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
bb) orice alte dispozitii contrare, chiar daca acestea sunt cuprinse in legi speciale.

Noul Cod civil
Prima abordare integrala

• explicarea noilor reglementari
• corelarea vechii reglementari cu cea noua
• integrarea normelor de punere in aplicare
• valorificarea doctrinei si jurisprudentei anterioare

In Biblioteca Legislativa online Legalis 2.0 puteti consulta atat textul integral al Legii 287/2009 – Noul Cod civil, precum si al Legii 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close