Acte publicate in Monitorul Oficial 702-704 din 5 octombrie 2011

Monitorul Oficial 702/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 1.008 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Decizia nr. 1.111 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil

Decizia nr. 1.120 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1069 alin. 1 si art. 1070 din Codul civil

Decizia nr. 1.133 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 si art. 299 din Codul de procedura civila’

Decizia nr. 1.137 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 1.203 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 118 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

ORDONANTE Sl HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

84. — Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale

946.     —   Hotarare   privind   aprobarea   platii   contributiei Romaniei pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de baza pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam   privind   procedura   de   consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care Romania a aderat prin Legea nr. 91/2003

947.     — Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea     Guvernului     nr.     401/2006     privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile   necesare   indeplinirii   atributiilor   Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

948.     — Hotarare privind modificarea anexei nr.  11   la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

949. —  Hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii aflate in administrarea Ministerului Justitiei

950. —  Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere in vederea negocierii incheierii unui act aditional  la Contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

961.— Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011,  pentru Societatea Romana de Radiodifuziune

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

212. — Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

671. — Decizie privind sanctionarea Societatii Comerciale „Riana Broker de Asigurare” — S.R.L. cu retragerea autorizatiei.

 

Monitorul Oficial 703/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 896 din 30 iunie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a dispozit iilor art. 1 alin. (3)—(5) s i art. 2 din Ordonant a de urgent a a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in funct ii a unor categorii de personal din sectorul bugetar s i stabilirea salariilor acestora, precum s i alte masuri in domeniul bugetar

Decizia nr. 974 din 12 iulie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a dispozit iilor art. 317 si 319 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 982 din 12 iulie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr.  10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989

Decizia nr. 985 din 12 iulie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 s i art. 1021 din Codul civil

Decizia nr. 988 din 12 iulie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea s i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Decizia nr. 1.002 din 14 iulie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a dispozit iilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 1.027 din 14 iulie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a dispozit iilor art. 329 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 1.121 din 8 septembrie 2011 referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a prevederilor art. 969 s i art. 1073 din Codul civil

Decizia nr.  1.139 din 13 septembrie 2011  referitoare la except ia de neconstitut ionalitate a dispozit iilor art. 1 din Ordonant a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

Monitorul Oficial 704/2011, Partea I

HOTARARI ALE SENATULUI

48.    —     Hotarare privind bugetul Senatului pe anul 2012

ORDONANTE Sl HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

81. — Ordonanta de urgenta privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative

910. — Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 si nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementeaza Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic

954. — Hotarare pentru modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezinta riscul de a pune in pericol sanatatea sau securitatea consumatorilor

956 — Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

960 — Hotarare privind trecerea unei constructii, aflata in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Galati, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr.  1   la  Hotararea Guvernului    nr. 1.705/2006    pentru    aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

112 — Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Ion Anghel din functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in functia publica, temporar vacanta, de secretar general in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

209 —  Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close