Acte publicate in Monitorul Oficial 705-707 din 6 octombrie 2011

Monitorul Oficial 705/2011, Partea I

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

207. — Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Secretariatului General

2.556. — Ordin al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

Monitorul Oficial 706/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 877 din 28 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta’de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar

Decizia nr. 888 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale art. V din’ Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare

Decizia nr. 893 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea’nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca si art. 241 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Decizia nr. 898 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.’ 41/2009 privind uneie masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009 si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, in privinta sintagmei „in vigoare”.

Decizia nr. 923 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 si art. 319 alin. 1 din Codul de procedura civila si art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor

Decizia nr. 935 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3711 alin. 2 si art. 3731 aiin. 1 si 6 din Codul de procedura civila si a art. 1 alin. (1) si’art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

Decizia nr. 940 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare si art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

Decizia nr. 950 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (i) din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

Decizia nr. 951 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (3)’si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Decizia nr. 979 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza intai din titlul XIII „Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si ale art. 376 alin. 1 si ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 983 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza intai din titlul XIII „Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si ale art. 305 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 984 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Decizia nr. 986 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (5), (6), (9) si (10) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

Decizia nr. 1.035 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV’ din Ordonanta’de urgenta a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Decizia nr. 1.036 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3701 si art.’ 3702 din Codul’de procedura civila, art. 169 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

234. — Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 380/2009 privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific

 

Monitorul Oficial 707/2011, Partea I

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

953 —  Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr.  381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat,  situate  pe  amplasamentul  lucrarii  de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti— Brasov, tronsonul Bucuresti—Ploiesti”

962 —  Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 855/1998 privind infiintarea Centrului National de Dezvoltare a invatamantului Profesional si Tehnic

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

1.927/C. — Ordin al ministrului justitiei privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011

2.266. — Ordin al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea anexelor nr. 1, 3 si 4 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011—14 mai 2012

2.604. — Ordin al ministrului finantelor publice privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

3.138. — Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun” si ale formularului „Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

672.     —  Decizie  privind sanctionarea domnului  Stefan Gojgarea,    conducator    executiv    la    Societatea Comerciala „Riana Broker de Asigurare” — S.R.L., cu retragerea aprobarii

673.     —   Decizie   privind   aprobarea   cererii   Societatii Comerciale „AVISO — Broker de Asigurare” — S.R.L.

de incetare a activitatii

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close