Acte publicate in Monitorul Oficial 708-710 din 7 octombrie 2011

Monitorul Oficial 708/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 1.046 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286 — 28717 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Decizia nr. 1.146 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (11) lit. b) pct. (i) si (ii) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.

Decizia nr. 1.201 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) lit. e) si art. 111 alin. (1)lit. c)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Decizia nr. 1.204 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. e) si j) si art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

967 —   Hotarare   privind   organizarea   si   functionarea Ministerului Afacerilor Europene

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

744 — Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru stabilirea conditiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport si a criteriilor care pot fi aplicate la diferentierea tarifelor de aeroport

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMANIEI

31 —  Circulara privind punerea in circulatie, in scop numismatic,  a  unei  monede  din  argint dedicate aniversarii a 450 de ani de la tiparirea Evangheliei in limba romana

Monitorul Oficial 709/2011, Partea I

LEGI SI DECRETE

166.  — Lege pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

729.  —    Decret    privind    promulgarea    Legii    pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

167.  — Lege pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre Confederatia Elvetiana si Republica Austria privind infiintarea ‘ si functionarea la Viena a Centrului International’pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993 Acord intre Confederatia Elvetiana si Republica Austria privind infiintarea’ si functionarea la Viena a Centrului International’pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie (ICMPD) din 1 iunie 1993

730.  — Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre Confederatia Elvetiana si Republica Austria privind infiintarea si functionarea la Viena a Centrului International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

905. — Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

5.514. –  Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare

Monitorul Oficial 710/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 1.118 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Decizia nr. 1.134 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

968. — Hotarare pentru aprobarea actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” — S.A., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 23/2000

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

5.527. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare si a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

266. — Decizie privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close