Acte publicate in Monitorul Oficial 711-713 din 10 octombrie 2011

Monitorul Oficial 711/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 969 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Decizia nr. 977 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV teza a’doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii’nr. 19/2000 privind sistemuj public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri fihanciar-bugetare

Decizia nr. 1.006 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta’Guvernului nr. 64/2dO1 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

Decizia nr. 1.015 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (3), art. 260 ali’n. (2), art. 261 alin.’ (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269 si art. 275 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Decizia nr. 1.016 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta’ de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare si ale art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

Decizia nr. 1.021 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 alin. (5) din Ordonanta’ Guvernului nr. 92?2003 privind Codul de procedura fiscala si art. 254 alin. (7) si art. 259 alin. (61) din Legea’nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Decizia nr. 1.066 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 219 si ari. 267 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, precum si ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

Decizia nr. 1.115 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X „Circulatia juridica a terenurilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Decizia nr. 1.117 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, in ansamblul ei, cu referire speciala la art. 5, 8, 9, 10, 24 si 25 din acest act normativ

Decizia nr. 1.126 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 193/2007 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

Decizia nr. 1.138 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 si art. 600 alin. 3 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 1.143 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 lit. q) si art. 59 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Decizia nr. 1.145 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Decizia nr. 1.198 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2), art. 33 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Decizia nr. 1.199 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Decizia nr. 1.206 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Decizia nr. 1.207 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 16’alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3) si art’. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001′ privind regimul juridic al contraventiilor

 

Monitorul Oficial 712/2011, Partea I

HOTARARI ALE SENATULUI

49.      — Hotarare privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

945. — Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

2.529.  — Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind desemnarea Societatii Comerciale SIMTEX ORGANISMUL   DE   CERTIFICARE   —   S.R.L.   in vederea  notificarii  la  Comisia   Europeana  pentru realizarea   de   functii   specifice   pentru   atestarea conformitatii produselor pentru constructii

2.530.  — Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana   a   Societatii   Comerciale   SIMTEX HOTARARI ALE SENATULUI

49.      — Hotarare privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

945. — Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

2.529.  — Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind desemnarea Societatii Comerciale SIMTEX — ORGANISMUL   DE   CERTIFICARE   —   S.R.L.   in vederea  notificarii  la  Comisia   Europeana  pentru realizarea   de   functii   specifice   pentru   atestarea conformitatii produselor pentru constructii

2.530.  — Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana   a   Societatii   Comerciale   SIMTEX  ORGANISMUL DE CERTIFICARE — S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

2.531.  — Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind desemnarea Societatii Comerciale QUALITY CERT — S.A.  in  vederea  notificarii  la  Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

2.532.  — Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale QUALITY CERT — S.A.  pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

2.618. — Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

 

Monitorul Oficial 713/2011, Partea I

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

2.595. — Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Minai! Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului

3.253. — Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

5.552. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETATENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

Proiectul de revizuire a Constitutiei Romaniei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close