Acte publicate in Monitorul Oficial 714-716 din 11 octombrie 2011

Monitorul Oficial 714/2011, Partea I

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

958. — Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Braila

965. — Hotarare privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

969. — Hotarare privind plata contributiei Romaniei la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperarii Regionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

5.545. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a claselor cu frecventa redusa in invatamantul preuniversitar obligatoriu

 

Monitorul Oficial 715/2011, Partea I

 

DECRETE

732.     — Decret privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Roman

733.     — Decret privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Roman

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

971. — Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

1.882/C/1.044.364. — Ordin al ministrului justitiei si al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie

2.264. — Ordin al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice

5.346. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal

5.546. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului „Profesorul anului” in invatamantul preuniversitar

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

13. — Hotarare pentru modificarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate, aprobate prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2008

 

Monitorul Oficial 716/2011, Partea I

DECIZII

11. — Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 11—12 octombrie 2011

ORDONANTE Sl HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

85. — Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

935.  —  Hotarare  privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor

972. — Hotarare pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului in suprafata de 7,2078 ha, proprietate publica a orasului Slanic-Moldova, in vederea realizarii obiectivului „Schi Parc Slanic Moldova”

973. —  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici       ai       obiectivului       de       investitii „Refunctionalizare imobil «Spital Clinic de Urgenta cu 300   paturi   lasi»,   in   curs   de   executie,   pentru amenajarea   «Institutului   Regional   de   Oncologie 300 paturi lasi», judetul lasi

974. —     Hotarare    privind    infiintarea    Centrului    de Traumatologie-Toxicologie „Sf. loan” lasi

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Instructiune a ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind functionarea formatiunilor de studiu in invatamantul preuniversitar

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close