Acte publicate in Monitorul Oficial 717-720 din 12 octombrie 2011

Monitorul Oficial 717/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 1.045 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 219 si art. 267 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, precum si ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

Decizia nr. 1.132 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art.’ 8 alin. (1) si (2) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, precum si a ordonantei in ansamblul sau

Decizia nr. 1.140 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (i), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

Decizia nr. 1.144 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (i) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin.'(1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

888. — Ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

ACTE ALE INALTEI CURTI DE CASATIE Sl JUSTITIE

Decizia nr. 9 din 6 iunie 2011

Monitorul Oficial 718/2011, Partea I

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

928. — Hotarare privind aprobarea stemelor comunelor Amarasti, Milcoiu si Orlesti, judetul Valcea

930. — Hotarare pentru modificarea anexei nr. 24 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor’ si comunelor din judetul Vrancea

957. — Hotarare privind aprobarea stemei comunei Copaceni, judetul Ilfov

964. — Hotarare privind aprobarea stemelor comunelor Cepari, Cicanesti, Godeni, Merisani, Ratesti, Schitu Golesti, Suseni, Tigveni si Vulturesti, judetul Arges

970. — Hotarare pentru aprobarea intelegerii dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (CNCAN) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul securitatii nucleare, semnata la Viena la 4 aprilie 2011

intelegere intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (CNCAN) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul securitatii nucleare

 

Monitorul Oficial 719/2011, Partea I

LEGI SI DECRETE

168. — Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de intelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 si la Bucuresti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

731. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de intelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 si la Bucuresti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

703. — Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferata. Continutul documentatiei tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenanta, conservarea si evidenta vehiculelor”

1.403. — Ordin al ministrului sanatatii pentru abrogarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 520/2011 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila

REPUBLICARI

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

 

Monitorul Oficial 720/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 1.209 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

975.     — Hotarare privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011—2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

976.     —  Hotarare  pentru  modificarea  anexei  nr.   7  la Hotararea    Guvernului    nr.     1.370/2009    privind organizarea si efectuarea recensamantului general agricol din Romania

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

45. — Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenta profesionala pentru conducatorii si insotitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii

1.422/746 — Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012

ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

Rapoarte de venituri si cheltuieli electorale privind alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 29 — judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorala nr. 26 — judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, din 21 august 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Decizie cu privire la Cererea nr. 128/04 introdusa de Gheorghe David si alte cereri impotriva Romaniei

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close