Acte publicate in Monitorul Oficial 721-724 din 13 octombrie 2011

Monitorul Oficial 721/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 48/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011
 • Ordinul nr. 5.248/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aplicarea Programului „A doua sansa”
 • Decizia civila nr. 3.046 din 7 septembrie 2011 a Curtii de Apel Cluj, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal

Monitorul Oficial 722/2011, Partea I

 • Decretul nr. 734/2011 privind conferirea unor ordine
 • Decretul nr. 735/2011 privind conferirea unor ordine
 • Decretul nr. 736/2011 pentru numirea unui consilier prezidential
 • HG nr. 963/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru 210 obiective de investitii, gradinite cu program normal cu doua sali de grupa, cuprinse in Proiectul „Reforma educatiei timpurii in Romania”, componentele 1.a, 1.b si 1.c
 • HG nr. 986/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures
 • HG nr. 991/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P VIII – 9 Dolani – Tatarani, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.
 • HG nr. 992/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P VIII – 3 Bogeiu, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.
 • HG nr. 993/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P VIII – 18 Postavari, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.
 • HG nr. 994/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P VIII – 22 Saniob, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.
 • HG nr. 995/2011 privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 11.478/2008 a activitatii miniere de exploatare a dioxidului de carbon in perimetrul Ciocaia, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala „Petrom” – S.A.
 • HG nr. 996/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P IX – 8 Laculete, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas Plc.
 • Ordinul nr. 1.426/752/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea sectiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010

Monitorul Oficial 723/2011, Partea I

 • Declaratia Camerei Deputatilor nr. 2 /2011 privind comemorarea Zilei Holocaustului
 • HG nr. 978/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale ARCADIA 2000 – S.A. Bucuresti, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • HG nr. 998/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • Ordinul nr. M.84/2.631/2.199/2011 al ministrului apararii nationale, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale „Ro-Armycatering” – S.A., filiala a Companiei Nationale „Romtehnica” – S.A.
 • Ordinul nr. 5.559/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant

Monitorul Oficial 724/2011, Partea I

 • Hotararea Camerei Deputatilor nr. 22/2011 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene
 • Hotararea Camerei Deputatilor nr. 23/2011 privind numirea a 3 membri ai Adunarii reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
 • Decretul nr. 737/2011 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Ofiter
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.142 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
 • HG nr. 1.006/2011 privind donarea unor mijloace fixe pentru munca de politie, apartinand domeniului privat al statului, Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova
 • HG nr. 1.007/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011
 • Ordinul nr. 218/1.424/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului sanatatii privind aprobarea cantitatilor maxime de produse alimentare de baza care pot fi achizitionate lunar de catre fiecare pensionar in cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Cosul de solidaritate”
 • Ordinul nr. 219/235/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea specificatiilor tehnice ale produselor alimentare de baza care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Cosul de solidaritate”
 • Ordinul nr. 5.550/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar
 • Republicari: OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close