Gajul in Noul Cod civil

Garantiile reale erau reglementate si in vechiul Cod civil, dar au suferit multiple modificari in Noul Cod civil (articolele 2343-2499). Acestea sunt: ipotecile (imobiliara si mobiliara) si gajul. Ele sunt destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii patrimoniale; alaturi de privilegii, constituie cauze de preferinta la executarea unei obligatii.

Gajul este un drept real de garantie, mobiliar, accesoriu si indivizibil. Corespunde, in cea mai mare parte, vechii reglementari a gajului cu deposedare.

Gajul poate avea ca obiect:

– bunuri mobile corporale sau
– titluri negociabile emise in forma materializata.

Gajul se constituie prin:

– remiterea bunului sau titlului catre creditor;
– pastrarea bunului sau titlului de catre creditor, cu consimtamantul debitorului, in scopul garantarii creantei;
– remiterea titlurilor nominative sau la purtator,
– andosarea titlurilor la ordin, in scop de garantie (indicarea pe dosul titlului a numelui persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea lui).

Publicitatea gajului pentru bunurile mobile corporale se realizeaza fie prin deposedarea debitorului, fie prin inscrierea gajului la arhiva. Publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizeaza numai prin detinerea acestora. Gajul asupra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea sau, dupa caz, prin andosarea titlurilor.

Stingerea gajului

Cauze de stingere comune cu ipoteca mobiliara [art. 2494 alin. (2)]

a) stingerea obligatiei principale prin oricare dintre modurile prevazute de lege;
b) neindeplinirea evenimentului de care depinde nasterea obligatiei garantate ori indeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;
c) neindeplinirea evenimentului de care depinde nasterea ipotecii ori indeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;
d) dobandirea de catre creditor a bunului grevat;
e) renuntarea expresa sau tacita a creditorului la gaj;
f) in orice alte cazuri prevazute de lege.

Cauze de stingere specifice
1. Pieirea bunului
2. Pierderea posesiei (Art. 2485). Prin exceptie, in urmatoarele situatii, desi creditorul nu mai detine posesia, gajul nu se stinge daca:

– creditorul nu mai detine bunul, fara voia sa, prin fapta altei persoane;
– creditorul a remis temporar bunul debitorului sau unui tert pentru a-l evalua, repara, transforma sau ameliora;
– creditorul a remis bunul unui alt creditor al debitorului sau in cadrul unei proceduri de urmarire silita.

Sursa: CSM

Noul Cod civil
Prima abordare integrala

• explicarea noilor reglementari
• corelarea vechii reglementari cu cea noua
• integrarea normelor de punere in aplicare
• valorificarea doctrinei si jurisprudentei anterioare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close