Acte publicate in Monitorul Oficial 733-736 din 19 octombrie 2011

Monitorul Oficial 733/2011, Partea I

LEGI Sl DECRETE

180.     — Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului     nr.     110/2010     pentru     modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind   infiintarea,   organizarea   si   desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

757.     — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2010 pentru    modificarea    Ordonantei    de    urgenta    a Guvernului     nr.     118/2006     privind     infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

181.     — Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2011 privind masuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale in localitatile afectate de inundatiile din perioada iunie—august 2010

758.     — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2011 privind masuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale in localitatile afectate de inundatiile din perioada iunie—august 2010

182.    — Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

759.     — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

183.    — Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de teren — CNRRS, aflat in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala   Durabila   „IJRBAN-INCERC”,   aflat   in coordonarea  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie

760.     — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren — CNRRS, aflat in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, de catre Institutul National   de   Cercetare-Dezvoltare  in   Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC”, aflat in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie

184. — Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinta castigul salarial mediu brut in actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale

761.     — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinta castigul salarial mediu brut in actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

5.488. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

5.553. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMANIEI

33. — Circulara privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversarii a 130 de ani de la nasterea lui George Bacovia

Monitorul Oficial 734/2011, Partea I

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

5.558. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMANIEI

35. — Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie — 23 octombrie 2011

Monitorul Oficial 735/2011, Partea I

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

87. — Ordonanta de urgenta pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta in cazul accidentelor din sectorul de transport maritim

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

553. — Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

5.484. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informai de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/ invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor’ de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

5.554. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic

Monitorul Oficial 736/2011, Partea I

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

24.       — Hotarare privind constatarea incetarii unor mandate de deputat

25.       — Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

88. — Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

117.     — Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru doamna lulia   Carcei   din   functia   publica   de   inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica temporar vacanta de secretar   general   al   Agentiei    Nationale   pentru Ocuparea Fortei de Munca

118.     — Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Ion Oprea, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

2.668. — Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice

5.489. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

243. — Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close