Executorii judecatoresti au o lege republicata cu ultimele modificari

In Monitorul Oficial nr. 738 din 20 octombrie 2011 a fost republicata Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.

Republicarea a fost facuta in temeiul art. II din Legea nr. 151/2011 privind aprobarea OUG nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 151/2011 a aprobat cu modificari OUG 144/2007. Conform art. I modificarile vizeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti”

2. La articolul unic, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:”.

3. La articolul unic, inaintea textului unic al ordonantei se introduc trei noi puncte, cu urmatorul cuprins:

“Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 8. Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia curtii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel”.

“Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14. In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta se intinde pe tot cuprinsul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla judecatoria”.

“La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 16. (1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, in circumscriptia unei judecatorii, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15″.

4. La articolul unic, literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma ce depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma ce depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma ce depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite”.

5. La articolul unic, dupa textul unic al ordonantei se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

“La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat sa isi indeplineasca obligatia, a executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.

(5) Sunt cheltuieli de executare:

1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;
2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;
3. onorariul avocatului, in faza de executare silita;
4. onorariul expertului si al interpretului;
5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;
6. cheltuielile de transport;
7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite”.

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000 si a mai fost modificata si completata prin:

OUG nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, aprobata prin Legea nr. 360/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 382 din 12 iulie 2001;

OUG nr. 64/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 9 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 540/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 17 octombrie 2001;

OG nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002, si abrogata ulterior prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr. 190/2005 pentru realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 332/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006;

Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006;

OUG nr. 144/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 151/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011;

Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010;

Legea nr. 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 19 iulie 2011.

Pentru mai multe informatii puteti consulta

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close