Acte publicate in Monitorul Oficial 773-776 din 2 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 773/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.026 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.092 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 293 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.109 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.110 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.125 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.150 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea recunostintei fata de eroiimartiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.186 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.210 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 pct. 2, art. 21 si art. 165 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.216 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.220 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.221 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 137, art. 141, art. 145 si art. 149 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.222 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • HG 1.081/2011 pentru modificarea anexei nr. 11 la HG 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna
 • Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 17/2011 privind aprobarea Normei nr. 10/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
 • Hotararea Comitetului Interministerial de finantari, garantii si asigurari 129/2011 pentru aprobarea normei „Garantii EXIMBANK in numele si in contul statului” (NI-GAR-10-II/0)

Monitorul Oficial 774/2011, Partea I

 • HG 1.075/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Decizia 11/2011 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului si pietrisului din perimetrul Crangu lui Neagu, judetul Giurgiu
 • Republicari: OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene

Monitorul Oficial 775/2011, Partea I

 • HG 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • HG 1.067/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • HG 1.068/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • HG 1.069/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome „Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • HG 1.076/2011 pentru modificarea anexei la HG 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ordinul 5.577/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a centrelor de excelenta

Monitorul Oficial 776/2011, Partea I

 • HG 1.072/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Ordinul 244/2011 al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea tarifului de depozitare al produselor alimentare de baza in cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Cosul de solidaritate”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close