Acte publicate in Monitorul Oficial 777-782 din 3 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 777/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.089 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 si art. 14 din OUG 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.106 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.149 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor OUG 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.151 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.187 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.256 din 22 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007
 • HG 1.071/2011 privind aprobarea bugetului de venituri sicheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Ordinul 234/2.698/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute în tabelul 2 din anexa la OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

Monitorul Oficial 778/2011, Partea I

 • Decretul 781/2011 privind acreditarea unui ambasador
 • Decretul 782/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 783/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 784/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 785/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decizia Curtii Constitutionale 1156/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale 1214/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • HG 1058/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

Monitorul Oficial 779/2011, Partea I

 • HG 936/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Nationala a Sarii – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • HG 1.059/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Braila
 • HG 1.066/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Ordin 3.374/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea pct. 8 din anexa1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • Regulament Bancii Nationale a Romaniei 16/2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitatile acordate de Banca Nationala a Romaniei in scopul fluidizarii decontarii in sistemul ReGIS

Monitorul Oficial 780/2011, Partea I

 • Legea 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern
 • Decretul 780/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern
 • HG 1.070/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” – S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • HG 1.079/2011 pentru modificarea si completarea HG 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
 • Ordinul 76/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor referitoare la materiile prime furajere, furajele combinate, furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale si produsele utilizate pentru nutritia animalelor
 • Ordinul 2.692/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru desemnarea Societatii Comerciale All Cert Product – S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • Ordinul 2.693/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale Hidroconstructia – S.A. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • Circulara Bancii Nationale a Romaniei 37/2011 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

Monitorul Oficial 781/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 1.324 din 11 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
 • Decizia Primului-ministru 121/2011 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Catalin Florin Teodorescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
 • Ordinul 2.669/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – Poli de competitivitate” aferente operatiunii 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”, domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 270/2011 privind desemnarea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental
 • Raportul Consiliului Concurentei privind ajutoarele de stat acordate in Romania in perioada 2007-2009

Monitorul Oficial 782/2011, Partea I

 • HG 1.080/2011 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale de Integritate
 • HG 1.088/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier
 • Ordinul 5.569/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar de arta
 • Ordinul 5.571/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar alternativ

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close