Acte publicate in Monitorul Oficial 793-795 din 9 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 793/2011, Partea I

 • HG 1.061/2011 privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Nationala „Nuclearelectrica” – S.A/2011 Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti
 • Ordinul 258/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum
 • Ordinul 1.342/2011 al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare in domeniile culturii, educatiei si stiintei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucuresti la 8 septembrie 2011
 • Program de colaborare in domeniile culturii, educatiei si stiintei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Armenia
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 760/2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale SDH Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 768/2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale Stormbridge Corporation Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Monitorul Oficial 794/2011, Partea I

 • Ordinul 3.395/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”
 • Ordinul 45.572/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului national al performantelor sportive
 • Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie 13 din 19 septembrie 2011

Monitorul Oficial 795/2011, Partea I

 • Legea 192/2011 pentru aprobarea OUG 68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
 • Decretul 788/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
 • Legea 193/2011 pentru aprobarea OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii
 • Decretul 789/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 72/2010 privind reorga-nizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii
 • Legea 195/2011 pentru aprobarea OUG 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE)1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE)1.907/2006
 • Decretul 791/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE)1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE)1.907/2006
 • Legea 196/2011 pentru respingerea OUG 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decretul 792/2011 privind promulgarea Legii pentru respingerea OUG 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Legea 197/2011 pentru aprobarea OUG 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
 • Decretul 793/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.116 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.123 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.205 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 111 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
 • HG 1.100/2011 pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si co batere a finantarii actelor de terorism, aprobat prin HG 594/2008
 • HG 1.104/2011 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind activitatea de privatizare, rectificat, pe anul 2011
 • Decizia primului-ministru 122/2011 privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Sarb, secretar general in cadrul Ministerului Sanatatii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close