Acte publicate in Monitorul Oficial 808-811 din 16 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 808/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 1.094 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.101 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.127 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, in ansamblul sau, precum si, in mod special, ale art. 1 si art. 6 din aceasta
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.159 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.162 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 si art. 306 alin. (1) din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.167 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din OG 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.189 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 lit. f) din OUG 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare
 • HG 1.108/2011 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2011 la Alba Iulia a Zilei Nationale a Romaniei si a implinirii a 93 de ani de la Marea Unire

Monitorul Oficial 809/2011, Partea I

 • HG 1.094/2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni
 • HG 1.096/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara
 • HG 1.109/2011 privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Petrila, judetul Hunedoara
 • HG 1.113/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societatii Nationale de Radiocomunicatii – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 274/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata si cuantumul acesteia
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 275/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4

Monitorul Oficial 810/2011, Partea I

 • HG 1.097/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis
 • Ordinul 849/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutiile MSC.290(87) si MSC.291(87) ale Comitetului Securitatii Maritime din 21 mai 2010
 • Ordinul 6.179/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „resurse naturale si protectia mediului”, domeniul „agricultura”, calificarea profesionala „tehnician in agroturism” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Agricol „Nicolae Cornateanu” din municipiul Tulcea
 • Ordinul 6.180/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 4.818/2011 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Management Economic si Drept Administrativ „Virgil Madgearu” din municipiul Cluj- Napoca
 • Ordinul 6.181/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesionala „tehnician in prelucrarea lemnului”, respectiv pentru nivelul „postliceal”, domeniul „fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesionala „tehnician exploatari forestiere” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar „Mihail Sadoveanu” din localitatea Borca
 • Ordinul 6.182/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „transporturi”, calificarea profesionala „tehnician electromecanic auto” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic de Transporturi Cai Ferate din municipiul Iasi
 • Ordinul 6.183/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „resurse naturale si protectia mediului”, domeniul „industrie alimentara”, calificarea profesionala „tehnician in industria alimentara”, profilul „tehnic”, domeniul „constructii, instalatii si lucrari”, calificarea profesionala „tehnician in constructii si lucrari publice” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar „Ovid Caledoniu” din municipiul Tecuci
 • Ordinul 6.184/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala „Sfintii Martiri Brancoveni” din municipiul Constanta
 • Ordinul 6.185/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala „Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru
 • Ordinul 6.234/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara „Tara de Sus” din municipiul Vatra Dornei
 • Ordinul 6.236/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „constructii, instalatii si lucrari publice”, calificarile profesionale „maistru electrician in constructii”, „maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar „Anghel Saligny” din municipiul Iasi

Monitorul Oficial 811/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 1.228 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.235 din 22 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. g) din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.238 din 22 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (5), art. 92 alin. (1) lit. b), art. 94 alin. (1) si art. 167 alin. (2) din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.239 din 22 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 1 alin. (5) din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.291 din 4 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala prin raportare la prevederile art. 403 alin. (1) din Codul de procedura civila
 • HG 1.091/2011 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru actualizarea valorii de inventar a bunului imobil si pentru actualizarea anexei 4 la HG 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HG 1.115/2011 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale
 • Ordinul 1.546/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contraventiilor utilizat in activitatea de control din domeniul sanatatii publice
 • Circulara Bancii Nationale a Romaniei 38/2011 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2011
 • Circulara Bancii Nationale a Romaniei 39/2011 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2011
 • Rectificari: Legea 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close