Aviz motivat privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne in circumstante exceptionale

In M.Of. nr. 802 din 14.11.2011 a fost publicata Hotararea nr.  51/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne in circumstante exceptionale COM (2011) 560 final

Art. 1

Senatul constata ca propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne in circumstante exceptionale incalca atat principiul subsidiaritatii, cat si pe cel al proportionalitatii, pentru urmatoarele motive:

a) Tratatul de la Lisabona a atribuit Uniunii Europene realizarea obiectivului asigurarii absentei oricarui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent de cetatenie. Scopul emiterii proiectului de regulament il constituie protejarea dreptului de libera circulatie in interiorul spatiului fara controale la frontierele interne si stabilirea unor criterii obiective specifice pentru reintroducerea controalelor, in cazuri exceptionale.

b) Baza juridica a propunerii de regulament se regaseste in Tratat la art. 77 din titlul „Spatiul de libertate, securitate si justitie“, iar art. 72 stabileste ca acest titlu nu aduce atingere exercitarii responsabilitatilor statelor membre pentru mentinerea ordinii publice si pentru apararea securitatii interne. Prin urmare, un element esential al principiului subsidiaritatii nu este indeplinit in cazul noii propuneri de regulament.

c) In forma actuala a Regulamentului (CE) nr. 562/2006, se stabileste faptul ca masura reintroducerii controalelor la frontierele interne este atributul statelor membre. Conditiile de exercitare a acestei masuri sunt: existenta unei amenintari serioase la adresa securitatii interne si a ordinii publice, limitarea masurii la o perioada de 30 de zile, care poate fi prelungita cu perioade reinnoite de 30 de zile, si notificarea celorlalte state membre si a Comisiei cu cel putin 15 zile inainte de punerea in aplicare a masurii.

d) In varianta propusa prin acest proiect de regulament, reintroducerea controalelor la frontierele interne ar fi posibila: de catre statele membre doar pentru o perioada limitata la 5 zile, pentru cazuri care necesita o actiune imediata, cu notificarea celorlalte state membre si a Comisiei, prelungirea acestei masuri urmand a fi atributul exclusiv al Comisiei; de catre Comisie, pentru o perioada de maximum 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire de pana la 6 luni, la solicitarea unuia sau a mai multor state membre, adresata cu cel putin 6 saptamani inainte de masura preconizata, cu justificarea adecvata a motivelor; de catre Comisie, in cazul constatarii unor deficiente grave persistente legate de controlul la frontierele externe sau de procedurile de returnare, pentru maximum 6 luni, prelungirea masurii putand fi decisa tot de Comisie pentru alte 3 perioade de cate 6 luni.

e) Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind aplicarea titlului III din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane a concluzionat ca statele membre nu au abuzat de posibilitatea de a reintroduce controale la frontiere, iar Comisia Europeana, in baza prevederilor in vigoare, nu dispune de suficient timp si de suficiente informatii pentru emiterea unui aviz in asemenea cazuri. Dat fiind ca insasi Comisia a stabilit ca masura reintroducerii controalelor este realizata in mod satisfacator de catre statele membre, rezulta ca elementul esential al principiului subsidiaritatii nu este indeplinit.

f) Referitor la continutul propunerii, prin raportare la obiectivul avut in vedere de proiect, se considera ca statele membre pot actiona singure pentru a atinge acest obiectiv intr-o forma corespunzatoare, Comisia putand interveni, in baza atributiilor conferite de tratate, pentru sanctionarea oricaror abateri ale statelor membre, inclusiv in domeniul reintroducerii controalelor. Astfel, actiunea comunitara nu este justificata in ceea ce priveste propunerea de reintroducere a controalelor la frontierele interne ale statelor membre.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close