Examen de definitivat pentru practicienii in insolventa, 21-25 noiembrie

Examenul de definitivat in profesie, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (7) din OUG nr.86/2006, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 254/2007, si prevederile Statutului, se organizeaza in intervalul 21-25 noiembrie 2011.

Extras din Statut:
Art. 44. (…)
(6) Documentatia de inscriere la examen se va depune la consiliul de conducere al filialei si va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) raport de activitate privind stagiul de pregatire profesionala efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregatire;
c) caracterizarea intocmita de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lânga care stagiarul a functionat ca salariat sau colaborator.
(7) Candidatii la examenul de definitivat vor plati o taxa de inscriere aprobata de Congresul Uniunii pentru anul respectiv.
Art. 45. (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa definitiv consta in sustinerea unei lucrari scrise. Lucrarea scrisa va reprezenta un studiu de caz din practica stagiarului. Comisia de examinare va fi formata din practicieni in insolventa cu experienta profesionala. Comisia poate avea in componenta membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si presedintii filialelor Uniunii din care fac parte candidatii.
(2) Nota minima de promovare a examenului este 7.
(3) Examenul de definitivat se va organiza in mod unitar, la nivel national, in una sau mai multe zile, in functie de numarul persoanelor examinate si in conformitate cu instructiunile emise de Consiliul national de conducere al Uniunii.

Dosarele de inscriere vor fi depuse la filialele UNPIR cu data limita 21.10.2011, filialele UNPIR având obligatia de a le transmite pana in data de 28.10.2011 (data postei) la Secretariatul general.

Examenul de definitivat in profesie va avea loc ]n Sala de conferinte de la etajul 1 al sediului UNPIR din Bucuresti, str.Vulturilor nr.23, sector 3. Acesta va fi organizat zilnic, in doua serii, respectiv cu 10 comisii de examinare. Comisiile si repartizarea candidatilor pe comisii, respectiv data si ora de incepere vor fi afisate in timp util, pe site-ul oficial UNPIR si de asemenea vor fi comunicate filialelor Uniunii.

Conform Anexei nr.5 la Statut taxa de sustinere a examenului de definitivat in profesie este de 1.000 lei.

Instructiuni privind examenul de definitivat

– raportul de activitate va contine elemente precum participarea la intocmirea de dosare de oferta, planuri de reorganizare (unde a fost cazul), tabele de creante, operatiuni legate de Buletinul procedurilor de insolventa, adunari ale creditorilor, licitatii, operatiuni de inventariere, numarul de dosare la care a colaborat cu specificarea felului procedurii, precum si orice alte repere ale activitatii. Raportul de activitate va prevede si participarea la stagii de pregatire.

– studiul de caz va avea un volum de maxim 10 pagini dactilografiate.

– durata prevazuta pentru sustinerea lucrarii va fi de circa 10 minute, timp in care vor fi evidentiate principalele aspecte ale cazului, elementele de practica curenta si cele specifice – Comisia de examinare va analiza lucrarile, audia prezentarea acestora si va putea proceda la verificarea cunostintelor teoretice si practice ale candidatului in domenul insolventei

– Comisia poate decide amanarea sustinerii examenului pentru un candidat in cazul in care se constata ca documentatia de inscriere este incompleta, lucrarea scrisa nu a fost redactata in conformitate cu prevederile instructiunilor sau calificativul acordat este insuficient pentru
promovarea examenului.

Sursa: UNPIR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close