2.809 avocati din Bucuresti sunt amenintati cu neinscrierea in Tabloul anul al avocatilor

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, intrunit in sedinta din data de 22.11.2011, constatand ca pana in prezent un numar de 2.809 avocati nu au respectat obligatia prevazuta de art. 42 din Legea nr. 51/1995, republicata, si art. 119 si respectiv art. 231 din Statutul profesiei de avocat modificat si completat, pune in vedere tuturor avocatilor membri ai Baroului Bucuresti sa depuna, copii certificate ale politelor de asigurare in termenele prevazute de art. 231 din Statutul profesiei de avocat modificat si completat.

Neindeplinirea acestei obligatii va atrage aplicarea sanctiunii prevazuta de art. 231 alin. (7), respectiv neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

Art. 42 din Legea nr. 51/1995, republicata
Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in conditiile stabilite prin statutul profesiei.

Art. 119 si respectiv art. 231 din Statutul profesiei de avocat modificat si completat

Art. 119
(1) Avocatul este obligat sa se asigure de raspundere profesionala.
(2) Conditiile asigurarii de raspundere profesionala sunt prevazute de prezentul statut si pot fi stabilite, in cazul formelor asociative de exercitare a profesiei, conform regulilor stabilite intre avocati.
(3) Obligatia de asigurare de raspundere civila este permanenta. Suma asigurata nu poate fi mai mica decat cea prevazuta in statutul profesiei.
(4) Prin contract, partile pot stabili limitele raspunderii avocatului. Clauzele de exonerare totala de raspundere profesionala sunt socotite nescrise.

Art. 231
(1) Avocatul are obligatia sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in temeiul art. 42 din Lege.
(2) Prin „raspundere profesionala” se intelege acoperirea daunelor efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut si ale regulilor deontologice.
(3) Asigurarea de raspundere profesionala cu caracter minim obligatoriu se incheie cu observarea urmatoarelor reguli:
a) avocatul stagiar se asigura pentru un risc asigurat in valoare de minimum 3.000 euro anual;
b) avocatul definitiv se asigura pentru un risc asigurat in valoare de minimum 6.000 euro anual.
(4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata cel mai tarziu pana la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se incheie si va fi in mod obligatoriu reinnoita anual. Polita de asigurare, a carei copie este certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului cel mai tarziu la data de 28 decembrie a fiecarui an.
(5) Societatea civila profesionala si societatea profesionala cu raspundere limitata pot incheia asigurare profesionala in care sa fie cuprinsi toti avocatii care iși exercita profesia in calitate de asociati, colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei.
(6) Primele de asigurare profesionala achitate de avocat sau de formele de exercitare a profesiei reprezinta cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal in curs, in conditiile legii.
(7) Neindeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul articol atrage neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei. 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close