Acte publicate in Monitorul Oficial 831-834 din 24 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 831/2011, Partea I

 • HG 1.032/2011 privind stabilirea unor contraventii în domeniul aviatiei civile
 • HG 1.118/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Refacere corp drum, refacere terasamente, consolidari maluri, refacere podete DN 2A km 141+500 — km 152+800”
 • HG 1.119/2011  pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Consolidare sistem rutier, reconstructie pod, consolidari maluri, refacere podete DN 2A km 152+800 — km 162+500”
 • HG 1.121/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Refacere sistem rutier cu asigurarea latimii corespunzatoare, consolidare maluri, refacere podete DN 2A km 124+000 — km 141+500”
 • HG 1.122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • HG 1.123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Tulcea, judetul Tulcea, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul 2.689/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.450/2010

Monitorul Oficial 832/2011, Partea I

 • HG 1.124/2011 privind aprobarea stemei orasului Curtici, judetul Arad
 • Ordinul 160/2011 al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfasurarii activitatilor in salile de culturism sau de fitness, precum si a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping
 • Ordinul 860/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea siglei Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile si a modelelor legitimatiei si insignei de inspector al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile
 • Ordinul 1.185/2011 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitatii administrativteritoriale Stefan Voda, judetul Calarasi
 • Ordinul 1.577/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2012, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti
 • Ordinul 2.647/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti
 • Ordinul 2.662/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului de Arta Vizuala Galati
 • Ordinul 2.663/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Colectiei publice obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias
 • Ordinul 6.281/2011  al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „industrie alimentara”, calificarea profesionala „tehnician controlul produselor agroalimentare” si domeniul „agricultura”, calificarea profesionala „tehnician cadastru funciar — topograf”, limba de predare „romana”, forma de invatamant „zi” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi” din municipiul Iasi
 • Ordinul BNR 1.124/2011  privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INTEROMEGA IFN — S.A.
 • Decizia 807/2011 a  Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale BECHERU INSURANCE UNION — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia 830/2011 a  Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 833/2011, Partea I

 • HG 1.128/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 — km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D”, precum si pentru declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 — km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D”
 • Ordinul  2.725/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.995/2011

Monitorul Oficial 834/2011, Partea I

 • HG 1.146/2011 privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias, aprobarea Actului additional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HG 1.152/2011 privind actualizarea valorii de inventar si darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor imobile — constructii si terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dealu Spirii” al Municipiului Bucuresti, în vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti—Brasov, tronson Bucuresti— Ploiesti”
 • Ordinul  M.97/2011 al ministrului apararii nationale pentru stabilirea conditiilor privind achizitiile de tehnica si echipament, în tara, în regim de urgenta, precum si de bunuri, lucrari si servicii, în afara teritoriului statului roman, necesare îndeplinirii misiunilor si operatiilor de catre fortele armate
 • Decizia 809/2011 a Comisiei de Supravegehre a Asigurarilor privind sanctionarea cu retragerea aprobarii a doamnei Nedelea Mariana, persoana semnificativa/conducator executiv la Societatea Comerciala „Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare” — S.R.L.
 • Decizia 810/2011 a Comisiei de Supravegehre a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale „Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare” — S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare
 • Decizia 811/2011 a Comisiei de Supravegehre a Asigurarilor privind aprobarea cererii de încetare a activitatii si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale „OK Consulting Broker de Asigurare” — S.A.
 • Decizia 812/2011 a Comisiei de Supravegehre a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close