Acte publicate in Monitorul Oficial 835-838 din 25 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 835 /2011

 • Decizia 1.091/2011a  Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1), (11) si (12), ale art. 2561 si art. 2562 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Decizia 1.161/2011a  Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia 1.163/2011a  Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 teza finala a partii introductive din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.208/2011a  Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 si pct. 12, art. 8 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) si art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.269/2011a  Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c), art. 2—5 si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 1.276/2011a  Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 248—254 si art. 304 din Codul de procedura civila 14–15

Monitorul Oficial 836/2011, Partea I

 • HG 1.144/2011 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale — Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura — Centrul Judetean Dambovita a unor imobile care au trecut in proprietatea publica a statului prin hotarari ale consiliilor locale
 • HG 1.145/2011  privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societatii Comerciale „Oil Terminal” — S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala „Oil Terminal” — S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul 256/2011 al ministrului administratiei si internelor privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul 2.682/2011  al ministrului mediului si padurilor privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatile prevazute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si a personalului care desfasoara activitatea prevazuta de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de formare pentru personal, in ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din Romania ca organism de certificare a personalului care desfasoara activitatile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008
 • Hotararea 749/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
 • Hotararea 16/2011 a Camerei Consultantilor Fiscali pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali

Monitorul Oficial 837/2011, Partea I

 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
 • Decretul 810/2011 pentru promulgarea Legii privind regimul deseurilor
 • Decizia 286/2011 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune

Monitorul Oficial 838/2011, Partea I

 • Decizia 1.264/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a legii, in ansamblul sau
 • Decizia 1.284/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c), art. 3 si art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 1.381/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • HG 1.142/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Consolidare si refacere sistem rutier DN 2A km 190+750 — km 192+750”
 • Ordinul 259/2.842/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close