Mecenat: notiune si reglementare

Meritul major al Ordonantei Guvernului nr. 36/1998 este acela ca, pe langa sponsorizare, a introdus si notiunea juridica de mecenat si, lasand la o parte o serie de clarificari ale definitiilor si ale mecanismului de sponsorizare, a ridicat, in unele cazuri, pragul de reducere a bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, diferentiat, in functie de domeniul care era sponsorizat.

OG nr. 36/1998 a adus modificari si completari Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea

  • Legea in vigoare

Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea

Art. 1.  (3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Art. 3. Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.

Art. 4. (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

Art. 5. (5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Art. 6. Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Art. 7. Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat.

Art. 8. (4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente.

Art. 9. (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

  • Alte reglementari

Legea nr. 571 din 22 decembrie privind Codul Fiscal

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close