Acte publicate in Monitorul Oficial 839-843 din 28 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 839/2011, Partea I

 • Decizia 1.415/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, 7, 8, 11, 13 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Decizia 1.416/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • HG 1.134/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National
 • HG 1.143/2011 privind achitarea in anul 2011 a sumelor alocate ca justa despagubire si neachitate pe anii 2007—2010 pentru lucrarea „Sectiunea 2B pe teritoriul localitatilor Campia Turzii, Gilau, Floresti, Savadisla, Petrestii de Jos, Luna si Sandulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitatilor Abram, Suplacu de Barcau, Balc, Chislaz, Tauteu, Sarbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov—Cluj—Bors” si pentru lucrarea de utilitate publica „Sectiunea 3C pe teritoriul localitatilor Ip si Marca din judetul Salaj si al localitatilor Spinus, Ciuhoiu, Salard si Tamaseu din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Brasov— Cluj—Bors”
 • Ordinul 1.804/2.223/2.813/2011 al ministrului mediului si padurilor, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva, prevazute in anexa nr. 3 pct. 2—24 la Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

Monitorul Oficial 840/2011, Partea I

 • Decizia 1.098/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, precum si ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
 • Decizia 1.171/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 4–5 Decizia nr. 1.172 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) si art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • Decizia 1.173/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • Decizia 1.241/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si ale art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Decizia 1.247/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia 1.301/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decizia 1.358/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptiade neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Monitorul Oficial 841/2011, Partea I

 • Decretul 832/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat si de cooperare globala dintre Comunitatea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Indonezia, pe de alta parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009
 • Ordinul 2.965/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004

Monitorul Oficial 842/2011, Partea I

 • Legea 217/2011 privind trecerea satului Fanaele Madaraului din componenta comunei Band in componenta comunei Madaras, judetul Mures
 • Decretul 825/2011 pentru promulgarea Legii privind trecerea satului Fanaele Madarasului din componenta comunei Band in componenta comunei Madaras, judeul Mures
 • Legea 219/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnatala Bucuresti la 17 februarie 2011
 • Acord Intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state
 • Decretul 827/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romániei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011
 • Decretul 817/2011 privind eliberarea din funclie a unui judecator
 • Decretul 818/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia direct in retragere cu noul grad
 • Decretul 819/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 820/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 821/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 822/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decizia 1.498/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispoziliilor art. 16 aIm. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • HG 1.110/2011 privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui bun mobil
 • HG 1.157/2011 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuliilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Construcii — I.S.O
 • Decizia 126/2011 a primului ministru pentru eliberarea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru
 • Regulamentul BNR 27/2011 pentru modificarea art. 18 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelorfizice
 • Hotararea 2.826/2011 a Consiliului de Mediere privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin
  Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007

Monitorul Oficial 843/2011, Partea I

 • Hotararea 54/2011 a Senatului pentru alegerea presedintelui Senatului
 • Decretul 824/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 828/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Naionala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, in valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Luxemburg la 30 iunie 2011, si a Memorandumului de Intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • Decretul 829/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 20ll
 • Decretul 830/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de alta parte, semnatla Bruxelles la 10 mai 2010
 • Decretul 831/2011 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului incheiat intre Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de alta parte, semnat la Kleinmondla 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comert, dezvoltare si cooperare dintre Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de alta parte, semnat la Pretoriala 11 octombrie 1999
 • HG 1.127/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judelului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judeul Ialomita
 • HG 1.151/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si funcionarea Ministerului Afacerilor Europene
 • HG 1.153/2011 pentru modificarea anexei Ia Hotararea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administraliei Naionale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close