Acte publicate in Monitorul Oficial 844, 845, 846 si 847din 29 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 844/2011, Partea I

 • Ordinul 262/2011 al ministrului administratiei si internelor privind conferirea distinctiilor onorifice in Jandarmeria Romana, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General de Aviatie din Ministerul Administratiei si Internelor

Monitorul Oficial 845/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.231 din 22 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 lit. k) si art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si ale art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întarirea disciplinei financiar-valutare
 • Decizia Curtii Constitutionalenr. 1.286 din 29 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1lit. c) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor
 • Decizia Curtii Constitutionalenr. 1.302 din 4 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20, art. 21 si art. 25 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
 • Decizia Curtii Constitutionalenr. 1.309 din 4 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, precum si ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Decizia Curtii Constitutionalenr. 1.414 din 20 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 219 si art. 267 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, precum si ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

Monitorul Oficial 846/2011, Partea I

 • Decretul 823/2011 privind rechemarea unui ambasador
 • Decretul 852/2011 privind conferirea unor decoratii nationale
 • HG 1.148/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
 • HG 1.155/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2011
 • Ordinul 2.387/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania
 • Ordinul 9.129/2011 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind abilitarea unor birouri vamale si directii judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale de a efectua formalitati vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 287/2011 privind accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva
 • Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 18/2011 privind desemnarea presedintelui Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Monitorul Oficial 847/2011, Partea I

 • Decizia 1.277/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 si art. 108 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.278/2011 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 1.279 din 29 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 1.281 din 29 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 104 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 1.380 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • HG1.158/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
 • Ordinul 610/M.46/4.380/265/10.201/149/2011 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului apararii nationale, al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului Roman de Informatii si al directorului Serviciului de Informalii Externe privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor
 • Ordinul 944/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea tarifelor pentru deservire generala in transportul feroviar public de calatori

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close