Acte publicate in Monitorul Oficial 848, 849, 850 si 851 din 30 noiembrie 2011

Monitorul Oficial 848/2011, Partea I

 • HG 1.147/2011 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Decizia 127/2011 a Primului-Ministru pentru numirea doamnei Elvira Rodica Andronescu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • Ordinul M.102/2011 al ministrului apararii nationale privind conferirea semnului onorific in Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii Nationale
 • Ordinul M.103/2011 al ministrului apararii nationale privind conferirea semnului onorific in Serviciul Patriei unor malstri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale
 • Ordinul 260/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participa la desfasurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere
 • Ordinul 269/2011 al ministrului administralei si nternelor privind conferirea semnului onorific in Serviciul Patriei unor ofileri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri
 • Ordinul 270/2011 al ministrului administratiei si internelor privind conferirea Semnului onorific in Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si funcionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri
 • Ordinul 420/2011 al directorului Serviciului Roman de lnformatii pentru conferirea Semnului onorific in Serviciul Patriei unor ofiteri
 • Ordinul 421/2011 al directorului Serviciului Roman de lnformatii pentru conferirea Semnului onorific in Serviciul Patriei unor malstri militari si subofiteri
 • Ordinul 441/2011 al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific in Serviciul Patriei unor ofiteri
 • Ordinul 442/2011 al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific in Serviciul Patriei unor maiStri militari si subofiteri
 • Ordinul 1.184/2011 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate imobiliara privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate imobiliara si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in cadastru si in cartea funciara
 • Ordinul 2.448/2011 al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011

Monitorul Oficial 849/2011, Partea I

 • Decretul 837/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 838/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 839/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 843/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • HG 1.135/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
 • HG 1.140/2011 privind desfiintarea Spitalului de Boli Infectioase Singureni aflat in reteaua sanitara a Consiliului Judetean Giurgiu
 • HG 1.154/2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificarii potentialelor infrastructuri critice nationale si privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale si stabilirea nivelului de criticitate
 • Ordinul 221/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare privind concursul public de oferte — Runda nr. 75/2011
 • Decizia 1.426/2011 a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, precum si a Formularului pentru raportarea persoanelor, entitatilor desemnate si a operatiunilor care implica bunuri in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Monitorul Oficial 850/2011, Partea I

 • Decretul 870/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 871/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 872/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 873/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 874/2011 privind inaintarea in gradul de generallocotenent cu trei stele a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 875/2011 privind inaintarea in gradul de generallocotenent cu trei stele a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 876/2011 privind inaintarea in gradul de generallocotenent cu trei stele a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 877/2011 privind inaintarea in gradul de generallocotenent cu trei stele a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 878/2011 privind inaintarea in gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apararii Nationale
 • Decretul 879/2011 privind inaintarea in gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Protectie si Paza
 • Decretul 880/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Protectie si Paza
 • Decretul 881/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Protectie si Paza
 • Decretul 882/2011 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Protectie si Paza
 • Decretul 883/2011 privind inaintarea in gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Telecomunicatii Speciale
 • Decretul 884/2011 privind inaintarea in gradul profesional de chestor-sef de politie a unui chestor principal de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul 885/2011 privind inaintarea in gradul profesional de chestor-sef de politie a unui chestor principal de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul 886/2011 privind inaintarea in gradul profesional de chestor-sef de politie a unui chestor principal de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul 887/2011 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie a unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul 888/2011 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul 889/2011 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul 890/2011 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul 891/2011 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decizia 1.531/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 969 alin. 1 din Codul civil
 • Decizia 1.532/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

Monitorul Oficial 851/2011, Partea I

 • Legea 220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decretul 857/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decretul 854/2011 privind conferirea unor decoratii
 • Decretul 855/2011 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
 • Decretul 856/2011 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
 • O.G. 101/2011 de urgenta privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative
 • Ordinul M.104/2011 al ministrului apararii nationale privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii Nationale
 • Ordinul M.105/2011 al ministrului apararii nationale privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale
 • Ordinul 143/2011 al directorului Serviciului de Protectie si Paza privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Paza
 • Ordinul 217/2011 al directorului Serviciului de Protectie si Paza privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei pentru ofiterii din Serviciul de Protectie si Paza

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close