Acte publicate in Monitorul Oficial 852, 853 si 854 din 2 decembrie 2011

Monitorul Oficial 852/2011, Partea I

 • Legea 222/2011 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale
 • Decretul 862/2011 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale
 • Legea 223/2011 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei
 • Decretul 863/2011 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei
 • Legea 225/2011 pentru modificarea art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
 • Decretul 865/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
 • Decretul 833/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 834/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 835/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 836/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul 840/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul 841/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul 842/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 844/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 845/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 846/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 847/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 848/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 849/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 850/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 851/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • H.G. 1.136/2011 privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999
 • Ordinul 218/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de catre personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrulAutoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate
 • Hotararea 830/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007
 • Decizia 841/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale PROFINS BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia 842/2011 Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea cererii de incetare a activitatii Societatii Comerciale OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 853/2011, Partea I

 • Legea 221/2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • Decretul 861/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • Decizia 1.470/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 Din Codul de procedura penala, cu opinie separata
 • Decizia 1.483/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 alin. 1 din Codul de procedura penala
 • Decizia 128/2011 a primului-ministru privind numirea doamnei Christiane Gertrud Cosmatu în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

Monitorul Oficial 854/2011, Partea I

 • Legea 226/2011 privind reparaliile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, Indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944—31 decembrie 1961
 • Decretul 866/2011pentru promulgarea Legii privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, Indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944—31 decembrie 1961
 • Legea 227/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010 Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state
 • Decreul 867/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010
 • Decretul 858/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011
 • Decretul 859/2011 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii Romaniei la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976
 • Decretul 860/2011 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de modificare pentru a doua oara a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de alta parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima data Ia Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de Romania la Bruxelles la 9 septembrie 2010 Decretul 868/2011 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Cavaler 7
 • Decretul 869/2011 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Cavaler
 • O.U.G.102/2011 Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice locale
 • O.U.G.103/2011 pentru reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii
 • Decizia 129/2011 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitatii de gestionare a vanzarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
 • Ordinul 267/2.853/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitalilor administrativ-teritoriale pe anul 2011
 • Ordinul 269/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale Nationale Prodcom Legume-Fructe din Romania ca organizatie interprofesionala pe filiera legume si fructe proaspete si procesate”
 • Ordinul 980/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • Ordinul 2.858/2011 al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close