Acte publicate in Monitorul Oficial 855-857 din 5 decembrie 2011

Monitorul Oficial 855/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 1.165 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. h) si art. 104 alin. (1) din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.166 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • OUG 1058/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
 • HG 1.164/2011 pentru aprobarea platii contributiei voluntare, in lei, a Romaniei la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011
 • HG 1.167/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare si modificarii valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul 268/2011 al ministrului administratiei si internelor privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului responsabilului cu protectia datelor personale
 • Ordinul 955/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviatiei civile
 • Ordinul 2.772/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 1757, 1763, 1772 si „Total Tara” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011 – 14 mai 2012
 • Ordinul 2.787/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare
 • Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei 26/2011 privind detinerile temporare de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar
 • Ordinul Casei Nationale de Pensii Publice 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Monitorul Oficial 856/2011, Partea I

 • Ordinul 976/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si insemnele uniformei inspectorilor, dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control utilizate de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, precum si a modelului legitimatiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 843/2011 privind sanctionarea domnului Branza Dan Radu, persoana semnificativa/conducator executiv la Societatea Comerciala „Multiexpert Asig – Broker de Asigurare” S.R.L., cu retragerea aprobarii
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 844/2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale „Multiexpert Asig – Broker de Asigurare” S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii
 • Republicari: Legea 672/2002 privind auditul public intern

Monitorul Oficial 857/2011, Partea I

 • OUG 104/2011 pentru modificarea art. 12 din OUG13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD
 • HG 1.159/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate in cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bacau, Botosani, Dolj si Mehedinti si a indicatorilor tehnico-econbmici ai acestora
 • HG 1.160/2011 privind aprobarea participarii Ministerului Apararii Nationale din Romania la Proiectul „Celula europeana pentru achizitii de servicii satelitare”
 • HG 1.163/2011 pentru modificarea anexei la HG 508/2010 privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a lucrarilor de inlaturare si prevenire a efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii
 • HG 1.179/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din HG 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia
 • Decizia Primului-Ministru 130/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Tudor Florentina a functiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene
 • Ordinul 236/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare
 • Ordinul 5.249/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a invatamantului profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2011-2012
 • Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari 165/2011 pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-II/0)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close