Acte publicate in Monitorul Oficial 864-868 din 8 decembrie 2011

Monitorul Oficial 864/2011, Partea I

 • Legea 230/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decretul 895/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Legea 235/2011 pentru declararea municipiului Craiova, judetul Dolj, Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989
 • Decretul 900/2011 privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Craiova, judetul Dolj, Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989
 • Legea 236/2011 privind declararea municipiului Constanta Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989
 • Decretul 901/2011 pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Constanta Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989
 • Legea 237/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii
 • Decretul 902/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii
 • Legea 239/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei
 • Decretul 904/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei
 • Legea 240/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiarbugetare
 • Decretul 905/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Legea 247/2011 pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944—1989
 • Decretul 912/2011 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944—1989
 • Legea 252/2011 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
 • Decretul 917/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
 • Legea 256/2011 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii
 • Decretul 921/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii
 • H.G. 1.171/2011 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • H.G. 1.172/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

Monitorul Oficial 865/2011, Partea I

 • Legea 243/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol— teren pentru agricultura, precum si sol—vegetatie forestiera pentru silvicultura
 • Decretul 908/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol—teren pentru agricultura, precum si sol—vegetatie forestiera pentru silvicultura
 • Legea 245/2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale
 • Decretul 910/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale
 • Legea 246/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
 • Decretul 911/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
 • H.G. 1.180/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale „Loteria Romana” — S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
 • H.G. 1.183/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 600/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala Institutul de Proiectari Chimice IPROCHIM — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Decizia 873/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale REMABO BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia 874/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale START BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia 875/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale AGRICOVER BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 866/2011, Partea I

 • Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • Decretul 913/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • Legea 250/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
 • Decretul 915/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
 • Legea 251/2011 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decretul 916/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Legea 255/2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
 • Decretul 920/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
 • Legea 257/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila in domeniul privat al comunei Chiscani si in administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judetul Braila
 • Decretul 922/2011 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricola Braila in domeniul privat al comunei Chiscani si in administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judetul Braila
 • Decretul 892/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euro
 • Hotararea 55/2011 a Senatului cu privire la Cartea verde a Comisiei Europene intitulata „Consolidarea increderii reciproce in spatiul judiciar european — o Carte verde privind aplicarea legislatiei UE referitoare la detentie in cadrul justitiei penale” — COM (2011) 327 final
 • Hotararea 56/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 — COM (2011) 612 final
 • H.G. 1.204/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

Monitorul Oficial 867/2011, Partea I

 • Legea 231/2011 privind transmiterea unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” — Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de investitii „Autostrada Arad—Timisoara—Lugoj — Varianta de ocolire Arad cu profil de autostrada”, respectiv a obiectivului de investitii „Autostrada Nadlac—Arad”
 • Decretul 896/2011 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe IonescuSisesti” — Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de investitii „Autostrada Arad—Timisoara—Lugoj — Varianta de ocolire Arad cu profil de autostrada”, respectiv a obiectivului de investitii „Autostrada Nadlac—Arad”
 • Legea 249/2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice
 • Decretul 914/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice
 • Legea 253/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura
 • Decretul 918/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura
 • Legea 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 • Decretul 919/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 • O.U.G. 100/2011 privind darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale — Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor — Administratia Nationala „Apele Romane”
 • H.G. 1.194/2011 privind transmiterea unui imobil, trecut in domeniul public al statului ca urmare a operatiunilor de dare in plata, in domeniul public al orasului Pucioasa, judetul Dambovita, si in administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa
 • H.G. 1.197/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor
 • Hotararea 832/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

Monitorul Oficial 868/2011, Partea I

 • H.G. 1.181/2011 pentru aprobarea atestarii zonei Suior— Baia Sprie, orasul Baia Sprie, judetul Maramures, ca statiune turistica de interes local
 • H.G. 1.186/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
 • H.G. 1.192/2011 pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea
 • H.G. 1.195/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 17 iunie 2011 si 13 octombrie 2011 si la Bruxelles la 7 noiembrie 2011, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004
 • Ordinul 10.316/2011 al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe
 • Ordinul 10.317/2011 al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unui maistru militar si unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe
 • Circulara 41/2011 a Bancii Nationale a Romaniei privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversarii a 150 de ani de la infiintarea primelor institutii militare ale Romaniei moderne

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close