Acte publicate in Monitorul Oficial 869-872 din 9 decembrie 2011

Monitorul Oficial 869/2011, Partea I

 • Decizia 1.266/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • Decizia 1.351/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si art. 100 lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • Decizia 1.455/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • H.G. 1.196/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 891/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Varianta de ocolire Cluj Est”

Monitorul Oficial 870/2011, Partea I

 • Legea 258/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
 • Decretul 933/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
 • Legea 266/2011 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • Decretul 941/2011 pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • Legea 267/2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Decretul 942/2011 pentru promulgarea Legii privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Legea 268/2011 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport
 • Decretul 943/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport
 • Legea 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decretul 944/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decretul 923/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul 924/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul 925/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 926/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 927/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 928/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 929/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 930/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul 931/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 932/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • H.G. 1.187/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba
 • H.G. 1.188/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

Monitorul Oficial 871/2011, Partea I

 • Ordinul 224/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care adopta standarde europene armonizate privind securitatea generala a produselor sub incidenta Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generala a produselor
 • Ordinul 2.768/1.646/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii pentru completarea Listei nationale de specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.508/1.487/2010
 • Ordinul 2.875/2011 al ministrului finantelor publice privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale

Monitorul Oficial 872/2011, Partea I

 • Legea 270/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni
 • Decretul 945/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni
 • Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Decretul 954/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Hotararea 57/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 — COM (2011) 615 final
 • H.G. 1.177/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei” din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
 • Decizia 131/2011 a Primului-ministru privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietatilor
 • Decizia 132/2011 a Primului-ministru pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor
 • Decizia 133/2011 a Primului-ministru privind inlocuirea presedintelui Comisiei speciale de retrocedare
 • Ordinul 280/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 157/2011 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor conform programului „Termoficare 2006—2015 caldura si confort”, precum si pentru alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor conform programului „Termoficare 2006—2015 caldura si confort”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close