Acte publicate in Monitorul Oficial 878-882 din 13 decembrie 2011

Monitorul Oficial 878/2011, Partea I

 • Decretul 853/2011 privind conferirea unor decoratii
 • H.G. 1.202/2011 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 • Ordinul 5.234/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal (ciclul inferior)”, domeniul „mecanica”, calificarea profesionala „mecanic agricol”, respectiv pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanica”, calificarea profesionala „tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii”, profilul „resurse naturale si protectia mediului”, domeniul „industrie alimentara”, calificarea profesionala „tehnician in industria alimentara”, domeniul „agricultura”, calificarea profesionala „tehnician in agricultura” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol si Industrie Alimentara „Gaman Janos” din municipiul Sfantu Gheorghe
 • Ordinul 5.624/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „constructii, instalatii si lucrari”, calificarea profesionala „tehnician instalator pentru constructii” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar din localitatea Macin
 • Ordinul 5.626/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „protectia mediului”, calificarea profesionala „tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului”, domeniul „industrie alimentara”, calificarea profesionala „tehnician in prelucrarea carnii si a laptelui” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul „Brad Segal” din municipiul Tulcea
 • Ordinul 5.628/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „informatica”, calificarea profesionala „tehnician echipamente de profesionala „tehnician controlul calitatii produselor agroalimentare” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar „Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu
 • Ordinul 5.630/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „transporturi”, calificarea profesionala „asistent de gestiune in transporturi” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic din municipiul Resita
 • Ordinul 5.631/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanica”, calificarea profesionala „tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol din localitatea Topolog
 • Ordinul 5.635/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „agricultura”, calificarea profesionala „tehnician activitati de agroturism montan” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu
 • Ordinul 5.636/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesionala „tehnician in gastronomie”, nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „agricultura”, calificarea profesionala „tehnician activitati de agroturism montan” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Agromontan „Romeo Constantinescu” din localitatea Valenii de Munte
 • Hotararea 262/2011 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar

Monitorul Oficial 879/2011, Partea I

 • Legea 275/2011 pentru aprobarea modificarii sursei de finantare a taxelor si impozitelor in cadrul Proiectului privind reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de imprumut F/P 1556 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007
 • Decretul 950/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea modificarii sursei de finantare a taxelor si impozitelor in cadrul Proiectului privind reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de imprumut F/P 1556 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007
 • Decizia 1.371/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1539 si art. 1541 din Codul civil
 • Decizia 1.372/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
 • Decizia 1.373/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil
 • Decizia 1.438/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 si art. 69 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata
 • H.G. 1.201/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.239/1996 privind infiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar
 • Ordinul 1.612./931/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea sectiunii A din Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010

Monitorul Oficial 880/2011, Partea I

 • Decizia 1.422/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) in privinta sintagmei „in vigoare” din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei
 • H.G. 1.193/2011 privind revenirea la Ministerul Sanatatii a managementului asistentei medicale pentru unele unitati sanitare din judetul Vrancea, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 6
 • H.G. 1.207/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Uzina Mecanica Orastie” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ordinul 266/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
 • Ordinul 267/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
 • Ordinul 5.703/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind implementarea Cadrului national al calificarilor din invatamantul superior
 • Decizia 850/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea retragerii autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale CARDIF ASIGURARI — S.A.
 • Decizia 861/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurari de la Societatea GENERALI ASIGURARI — S.A. catre Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE — S.A. (fosta ASIGURARE REASIGURARE ARDAF — S.A.) si a fuziunii prin absorbtie dintre Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE — S.A. (fosta ASIGURARE REASIGURARE ARDAF — S.A.), in calitate de societate absorbanta, si Societatea GENERALI ASIGURARI — S.A., in calitate de societate absorbita

Monitorul Oficial 881/2011, Partea I

 • H.G. 1.198/2011 privind transmiterea unor imobile (constructii) aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului — Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret — Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Covasna in domeniul public al judetului Covasna si in administrarea Consiliului Judetean Covasna
 • Ordinul 5.607/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Samuel” din localitatea Tinaud
 • Ordinul 5.617/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Goldilocks” din municipiul Miercurea-Ciuc
 • Ordinul 6.368/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita SOS din localitatea Cisnadie

Monitorul Oficial 882/2011, Partea I

 • Legea 282/2011 pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national
 • Decretul 960/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national
 • O.U.G. 108/2011 privind ratificarea Acorduluicadru de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, in valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Luxemburg la 30 iunie 2011, si a Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011 Acord-cadru de imprumut intre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului Memorandum de intelegere intre Uniunea Europeana si Romania
 • Ordinul 114/2011 al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind aprobarea Programului pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de cinstire si comemorare a eroilor-martiri decedati in Revolutia Romana din Decembrie 1989, precum si de aniversare a 22 de ani de la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, desfasurate de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 in perioada 14—23 decembrie 2011 si finantate din bugetul propriu
 • Ordinul 236/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor nationale de cercetaredezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close