Acte publicate in Monitorul Oficial 883-887 din 14 decembrie 2011

Monitorul Oficial 883/2011, Partea I

 • Legea 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Agentia Spatiala Europeana (ESA) privind aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnata la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatiala Europeana privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
 • Acord intre Romania si Agentia Spatiala Europeana privind aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente
 • Conventie pentru infiintarea unei Agentii Spatiale Europene
 • Acord intre statele parti la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatiala Europeana privind protectia si schimbul de informatii clasificate
 • Decretul 937/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Agentia Spatiala Europeana (ESA) privind aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnata la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatiala Europeana privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
 • Decretul 957/2011 privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautica
 • Decretul 958/2011 privind conferirea unor decoratii
 • O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
 • Hotararea 2.892/2011 a Consiliului de Mediere privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Monitorul Oficial 884/2011, Partea I

 • Legea 232/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
 • Decretul 897/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
 • Legea 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
 • Decretul 909/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
 • Legea 263/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si marfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si marfuri
 • Decretul 938/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind transportul rutier international de persoane si marfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
 • Decizia 1.430/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic
 • Decizia 1.431/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3), (31 ) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
 • Decizia 1.466/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • H.G. 1.205/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Paris la 3 august 2011 si la Bucuresti la 18 august 2011 intre Guvernul Romaniei si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internationala, succesoare a Bancii Japoniei pentru Cooperare Internationala, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Japoniei pentru Cooperare Internationala privind Proiectul de reducere a poluarii la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005
 • Ordinul 228/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre societatile financiare bancare si nebancare
 • Ordinul 229/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

Monitorul Oficial 885/2011, Partea I

 • Hotararea 58/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune — COM (2011) 625 final
 • Hotararea 59/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unica”) — COM (2011) 626 final
 • Hotararea 60/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) — COM (2011) 627 final
 • Decizia 1.265/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (5) teza finala din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decizia 1.267/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) teza finala din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decizia 1.329/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 alin. 3 si art. 184 alin. 4 1 din Codul penal
 • Decizia 1.354/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 9–10 Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Ordinul 5.612/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu Program Prelungit „Castelul Piratilor” din municipiul Pitesti
 • Decizia 859/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE — S.A. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii
 • Decizia 1.031/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale STRATEGIC INSURANCE BROKER — S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii

Monitorul Oficial 886/2011, Partea I

 • Decizia 1.376/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar
 • Decizia 1.434/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32, art. 33 si art. 34 alin. (i) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia nr. 1.463/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia nr. 1.467/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia nr. 1.472/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (2) si (3) si art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 299/2011 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publica de opere cinematografice si alte opere audiovizuale……
 • Decizia 17/2011 a ICCJ

Monitorul Oficial 887/2011, Partea I

 • Legea 265/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 si in Guernsey la 17 ianuarie 2011
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal
 • Decretul 940/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 si in Guernsey la 17 ianuarie 2011
 • Legea 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
 • Decretul 961/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
 • Hotararea 22/2011 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor Curtii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009
 • Hotararea 24/2011 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 6/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
 • Decizia 1.443/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) si art. 97 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 97 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 1.445/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 1.468/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia 1.469/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia 134/2011 a primului-ministru pentru eliberarea domnului Radu- Constantin Ragea din functia de subsecretar de stat la Ministerul Justitiei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close