Acte publicate in Monitorul Oficial 888-891 din 15 decembrie 2011

Monitorul Oficial 888/2011, Partea I

 • Decizia 1.350/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decizia 1.375/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
 • Decizia 1.410/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
 • Decizia 1.436/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (11) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
 • Ordinul 166/2011 al ministrului afacerilor europene privind procedura interna de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara, prevazute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
 • Ordinul 974/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim si maritim-portuar care nu intra sub incidenta Conventiei STCW
 • Ordinul 975/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competenta
 • Ordinul 982/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara este proprietate privata, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj
 • Decizia 852/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE — INSURANCE BROKERS — S.R.L.

Monitorul Oficial 889/2011, Partea I

 • Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
 • Ordinul 243/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier
 • Ordinul 3.565/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
 • Hotararea 831/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
 • Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere

Monitorul Oficial 890/2011, Partea I

 • H.G. 1.215/2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
 • Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
 • Ordinul 49/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea pretului de referinta al energiei electrice si a preturilor reglementate pentru energia electrica, practicate in anul 2012 de producatorii de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de schema de sprijin
 • Ordinul 50/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 41/2011 privind stabilirea preturilor pentru furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale in satul Crizbav, apartinator comunei Crizbav, judetul Brasov, realizata de furnizorul de ultima instanta Societatea Comerciala GDF SUEZ ENERGY ROMANIA — S.A. 21–22
 • Ordinul M.101/2011 al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

Monitorul Oficial 891/2011, Partea I

 • Hotararea 25/2011 a Parlamentului Romaniei pentru numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • H.G. 1.209/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul 1.183/2011 al presedintelui Institutului National de Statistica privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
 • Ordinul 3.577/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close