Acte publicate in Monitorul Oficial 892-896 din 16 decembrie 2011

Monitorul Oficial 892/2011, Partea I

 • Legea 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
 • Decretul 966/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
 • H.G. 1.210/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui
 • Ordinul 2.784/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind decontarea facilitatilor acordate la transportul pe calea ferata beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Ordinul 5.619/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical generalist” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar „Dimitrie Cantemir” din municipiul Iasi
 • Ordinul 5.623/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „comert”, calificarea profesionala „tehnician in activitati de comert” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar „Dimitrie Cantemir” din localitatea Babadag
 • Ordinul 5.625/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „constructii si instalatii publice”, calificarile profesionale „maistru constructii civile, industriale si agricole”, „maistru instalator in constructii” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial „Toma N. Socolescu” din municipiul Ploiesti
 • Ordinul 5.627/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „informatica”, calificarea profesionala „tehnician echipamente periferice si birotica” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Henri Coanda” din municipiul Tulcea
 • Ordinul 5.629/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „transporturi”, calificarea profesionala „tehnician transporturi auto interne si internationale” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii „Ion I. C. Bratianu” din municipiul Satu Mare
 • Ordinul 5.634/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „productie media”, calificarea profesionala „tehnician operator procesare text/imagine” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar Forestier Rucar din localitatea Rucar
 • Ordinul 5.637/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „minier, petrol si gaze”, calificarea profesionala „maistru la extractia, transportul, tratarea si distributia gazelor” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Grupul Scolar „Astra” din municipiul Pitesti
 • Ordinul 6.296/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu Program Prelungit „Castelul Piratilor” din municipiul Pitesti
 • Decizia 18 /2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Monitorul Oficial 893/2011, Partea I

 • Decizia 1.096/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale „pct. 38 alin. (3) si pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
 • Decizia 1.287/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 17—25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
 • Decizia 1.288/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Decizia 1.339/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decizia 1.347/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
 • Decizia 1.349/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia 1.353/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decizia 1.370/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 si art. 17 din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • Decizia 1.374/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 …. 20–21 Decizia nr. 1.378 din 18 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2, art. 38 alin. 4 si art. 42 alin. 1 din Codul familiei, precum si a celor ale art. 2, art. 6, art. 14 alin. (2), art. 16, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 31 si art. 38 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Decizia 1.428/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 1.429/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia 1.433/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) si art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (2) si (3) si art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 1.441/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 si art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice raportate la dispozitiile art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • Decizia 1.442/2011 a Curtii Constitutionale la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Monitorul Oficial 894/2011, Partea I

 • Legea 242/2011 privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008
 • Acord multilateral intre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera
 • Decretul 907/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008
 • Legea 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
 • Decretul 962/2011 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
 • Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare
 • Decretul 965/2011 pentru promulgarea Legii privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare
 • Ordinul 1.371/M.93/26.208/2.636/10.336/601/156/1.159/2011 al ministrului sanatatii, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Paza pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele
 • Ordinul 2.865/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind aprobarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii
 • Decizia 1.030/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind suspendarea, la cerere, a desfasurarii activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale „M.C.M. Broker de Asigurare- Reasigurare” — S.R.L.
 • Decizia 1.043/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale EDEN PMB BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 895/2011, Partea I

 • Decizia 1.338/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.340/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • Decizia 1.359/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 1.446/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, in ansamblul sau, si a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) si alin. (2), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) si d), alin. (2) si (3), art. 91, art. 92 si art. 95 din aceeasi ordonanta de urgenta, in special
 • Decizia 1.449/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. 1 raportat la art. 83 alin. 3 din Codul penal
 • Decizia 1.450/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 • Decizia 1.484/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Monitorul Oficial 896/2011, Partea I

 • Decizia 1.527/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • Decizia 1.528/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Decizia 1.529/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • H.G. 1.220/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii in turism
 • Ordinul 107/2011 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2011 de completare a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in vederea implementarii unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari i pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close