Acte publicate in Monitorul Oficial 897-900 din 19 decembrie 2011

Monitorul Oficial 897/2011, Partea I

 • Hotararea 61/2011 a Senatului pentru alegerea unui secretar al Senatului
 • Ordinul 275/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 „Sprijin pentru zona montana defavorizata”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” si 214 „Plati de agromediu” din Programul national de dezvoltare rurala 2007—2013, aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2011

Monitorul Oficial 898/2011, Partea I

 • Ordinul 172/2011 al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2012
 • Ordinul 987/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC
 • Ordinul 2.851/2011 al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea alocarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera cu titlu gratuit pentru activitatile de aviatie, pentru anul 2012 si perioada 2013—2020
 • Ordinul 3.030/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN — INCERC” Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • Hotararea 64/2011 a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania privind adoptarea Statutului profesiei de avocat

Monitorul Oficial 899/2011, Partea I

 • Decizia 1.273/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3711 alin. 3, art. 403 alin. 1 si 3, art. 454 si art. 457 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.274/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.275/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.282/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti coroborat cu art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.297/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (1), (2), alin. (3) teza intâi si alin. (4) teza intâi din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 1.299/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132, 133, 195 si 196 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.300/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • Decizia 1.303/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (10) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 si ale art. 14 alin. (1) si art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia 1.304/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (3) si art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in România
 • Decizia 1.308/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si art. 70 alin. (1) lit. g) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
 • Decizia 1.310/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 1.317/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 378 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
 • Decizia 1.318/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 si art. 91 1 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
 • Decizia 1.327/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 • Decizia 1.333/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
 • Decizia 1.346/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

Monitorul Oficial 900/2011, Partea I

 • Legea 289/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • Decretul 967/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • Legea 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar aplicabile pana la 1 ianuarie 2014
 • Decretul 969/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscalbugetar aplicabile pana la 1 ianuarie 2014
 • H.G. 1.216/2011 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Mircea Dragos Valentin din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Vrancea
 • Ordinul 111/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala
 • Decizia 58/2011 a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close