Acte publicate in Monitorul Oficial 901-905 din 20 decembrie 2011

Monitorul Oficial 901/2011, Partea I

 • Decretul 972/2011 privind eliberarea din functie a unui membru al Plenului Consiliului Concurentei
 • Decretul 973/2011 pentru numirea unui vicepresedinte al Consiliului Concurentei
 • Decretul 974/2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei
 • Decizia 1.272/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.296/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.311/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.335/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), sintagma „alte operatiuni privind circulatia drogurilor”, din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
 • Decizia 1.419/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) si b) si art. 108 5 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.435/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) teza intai din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
 • Decizia 1.437/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

Monitorul Oficial 902/2011, Partea I

 • Decizia 1.406/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453, 454 si 457 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.412/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1—3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.447/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 681 , art. 143 alin. 1 si art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.448/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila si ale art. 192 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • Decizia 1.451/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911 din Codul de procedura penala si ale art. 20 si 21 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului
 • Decizia 1.510/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 912 alin. 4 si 5 si art. 91 3 alin. 3 din Codul de procedura penala
 • Decizia 1.516/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911 —916 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal.

Monitorul Oficial 903/2011, Partea I

 • Hotararea 23/2011 a Parlamentului Romaniei privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeana dintre Parlamentul Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova
 • Decretul 956/2011 privind conferirea unor decoratii
 • H.G. 1.208/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective in anul 2011, precum si a numarului de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
 • Decizia 291/2011 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare — START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011
 • Ordinul 1.003/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind mandatarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” — S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel nr. 91/2003 si de a semna un act aditional in acest sens
 • Ordinul 6.551/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind documentele scolare si universitare oficiale care se intocmesc numai in limba romana
 • Ordinul 25/2011 al Bancii Nationale a Romaniei privind raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare, in perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2012
 • Ordinul 26/2011 al Bancii Nationale a Romaniei privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudenta bancara in contextul modificarilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiara la nivel individual ce intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 904/2011, Partea I

 • Decizia 1.580/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic
 • Decizia 1.581/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si art. 278 1 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • H.G. 1.191/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea,precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
 • H.G. 1.223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare
 • H.G. 1.224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului platilor nationale directe complementare care se acorda in agricultura in sectorul vegetal
 • Ordinul 110/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plata pentru actiunile de prelevare de probe effectuate in vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimala
 • Ordinul 112/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala
 • Decizia 1.034/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii Societatii Comerciale „Inter Consulting Broker de Asigurare” — S.R.L.

Monitorul Oficial 905/2011, Partea I

 • Legea 292/2011 a asistentei sociale
 • Decretul 975/2011 privind promulgarea Legii asistentei sociale
 • Decizia 1.533/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close