Acte publicate in Monitorul Oficial 906-911 din 21 decembrie 2011

Monitorul Oficial 906/2011, Partea I

 • Legea 285/2011 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011 si aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011
 • Decretul 963/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011 si aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011

Monitorul Oficial 907/2011, Partea I

 • Decizia 1.246/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) teza intai prima si a doua liniuta, precum si teza a doua din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia 1.248/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia 1.249/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) teza intai a doua liniuta din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia 1.280/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 457 alin. 2 teza a doua din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.294/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452—461 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.312/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.314/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3), art. 103 alin. (3) si art. 115 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 1.345/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 si 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 156 alin. 1 din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial 908/2011, Partea I

 • Decizia 1.511/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 si 71 din Codul penal
 • Decizia 1.530/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 si 4 din Codul familiei
 • Decizia 1.575/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996
 • H.G. 1.214/2011 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate
 • H.G. 1.235/2011 privind desfiintarea Spitalului de Ftiziologie Agigea si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta
 • H.G. 1.236/2011 privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea lor in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru unele unitati din subordine
 • Ordinul 247/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2012
 • Ordinul 1.542/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
 • Ordinul 3.031/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind desemnarea Societatii Comerciale SRAC CERT — S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • Regulamentul 29/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora si pentru abrogarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2010 privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite inregistrate fata de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit care au facut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora
 • Ordinul 16/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008

Monitorul Oficial 909/2011, Partea I

 • Decizia 1.594/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii asistentei sociale, in ansamblul sau, precum si, in special, ale art. 14, art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 60 alin. (1) si art. 81 alin. (1)—(3) din lege
 • H.G. 1.227/2011 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective in anul 2011, precum si a numarului de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
 • Ordinul M.111/2011 al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Normelor de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii
 • Ordinul 2.985/2011 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011
 • Ordinul 24/110/2011 al Bancii Nationale a Romaniei si ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

Monitorul Oficial 910/2011, Partea I

 • Legea 290/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
 • Acord intre Romania si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania
 • Decretul 968/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
 • Hotararea 29/2011 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Decizia 1.180/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila
 • H.G. 1.149/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi
 • H.G. 1.182/2011 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial 911/2011, Partea I

 • Ordonante si hotarari ale Guvernului Romaniei
 • O.U.G. 112/2011 privind ratificarea Acordului de imprumut (Al treilea imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 decembrie 2011
 • Acord de imprumut intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Al treilea imprumut pentru politici de dezvoltare)
 • H.G. 1.228/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2011
 • H.G. 1.244/2011 privind aprobarea unor masuri speciale pentru transportul in tara, cu titlu umanitar, al unui numar de pana la 100 de raniti libieni in vederea acordarii de asistenta medicala contra cost in spitale romanesti, precum si suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale si a bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
 • H.G. 1.245/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor
 • H.G. 1.246/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor catre furnizorii de energie electrica
 • H.G. 1.247/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
 • H.G. 1.248/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
 • H.G. 1.249/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
 • H.G. 1.250/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
 • H.G. 1.251/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru achizitia de apa grea
 • H.G. 1.252/2011 privind inscrierea unui bun mobil in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Inspectoratul General de Aviatie
 • Ordinul 2.793/886/2.975/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara „Promovarea schimburilor intre comunitati («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania — Serbia

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close