Acte publicate in Monitorul Oficial 922-925 din 27 decembrie 2011

Monitorul Oficial 922/2011, Partea I

 • H.G. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
 • Ordinul 53/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea termenului-limita de transmitere a ofertelor in ziua de tranzactionare anterioara zilei de livrare, pe Piata pentru ziua urmatoare de energie electrica
 • Ordinul 1.723/950/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
 • Ordinul 2.890/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 734, 742,’ 1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 si „Total tara” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011—14 mai 2012
 • Ordinul 3.578/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • Ordinul 6.564/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar
 • Hotararea 10/2011 a Bancii Nationale a Romaniei privind radierea din Registrul general a Societatii Comerciale IFN FINANCE INFINITY —S.A

Monitorul Oficial 923/2011, Partea I

 • Ordinul M.110/2011 al ministrului apararii nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.54/2010 privind organizarea si atributiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legatura cu fortele armate straine
 • Ordinul 995/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati si pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
 • Hotararea 260/2011 a Auditorilor Financiari din Romania pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania

Monitorul Oficial 924/2011, Partea I

 • Decizia 1.595/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate privind Legea pentru completarea Legii invatamantului nr. 84/1995
 • Decizia 1.596/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetarii
 • Decizia 1.597/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de ?tiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu Sisesti”
 • Decizia 1.598/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Ordinul 278/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011
 • Ordinul 2.794/885/2.974/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 833’/3.159/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare „Dezvoltare economica si sociala” si „Protectia mediului si pregatirea pentru situatii de urgenta’1 din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania — Serbia

Monitorul Oficial 925/2011, Partea I

 • Legea 300/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Decretul 992/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Decizia 1.197/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • O.U.G. 111/2011 privind comunicatiile electronice
 • H.G. 1.242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
 • Decizia 29/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close