Acte publicate in Monitorul Oficial 926-930 din 28 decembrie 2011

Monitorul Oficial 926/2011, Partea I

 • O.U.G. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
 •  O.U.G. 120/2011 privind prorogarea unor termene
 • Legea 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

Monitorul Oficial 927/2011, Partea I

 • H.G. 1.212/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006
 • H.G. 1.238/2011 privind modificarea anexei nr.  11   la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului   Justitiei   in   administrarea   Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii
 • H.G. 1.239/2011 privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul    public   al    statului    din    administrarea Ministerului Public— Parchetul de pe langa Tribunalul Mures in administrarea Ministerului Justitiei — Curtea de Apel Targu Mures
 • Ordinul 54/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A „cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei’nr. 54/2007
 • Ordinul 55/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate in excedent in Sistemul national de transport
 • Ordinul 3.596/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind declararea livrarilor/ prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Monitorul Oficial 928/2011, Partea I

 • H.G. 1.237/2011 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011—2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar
 • Ordinul M.94/2011 al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind miscarea si transporturile militare multimodale
 • Ordinul 278/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea Programului national privind realizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Normelor de continut pentru studiile pedologice si agrochimice elaborate in vederea realizarii si reactualizarii periodice a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura  si  a  realizarii  Sistemului  national  de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea si reactualizarea Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si a bazelor de date aferente, a Normelor de continut privind realizarea Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si a Bazei de date aferente retelei de profile 8×8 km, precum si realizarea bazei de date la nivel national aferente Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Modului de finantare a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km, precum si a bazelor de date aferente
 • Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

Monitorul Oficial 929/2011, Partea I

 • O.U.G. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale
 • Decizia 140/2011 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Bogdan Manoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene
 • Ordinul 298/2011 al ministrului administratiei si internelor privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor
 • Ordinul 6.563/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, si a Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informai de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/ invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012
 • Decizia 132/2011 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala

Monitorul Oficial 930/2011, Partea I

 • H.G. 1.277/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor catre furnizorii de energie electrica, precum si rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii unor servicii de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
 • H.G. 1.282/2011 privind stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio acordate in benzile de frecvente 890-915 MHz/935-960 MHz si 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz
 • Ordinul 291/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sanatatii lucratorilor din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Ordinul 27/2011 al Bancii Nationale a Romaniei pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
 • Decizia 1.816/2011 a Autoritatii Nationale pentru Administrare sl Reglementare in Comunicatii privind acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in benzile de frecvente 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close