Acte publicate in Monitorul Oficial 931-937 din 29 decembrie 2011

Monitorul Oficial 931/2011, Partea I

 • O.U.G. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” — S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” — S.A. Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice
 • O.U.G. 118/2011 pentru reglementarea unor masuri privind asigurarea cantitatilor de apa grea si de octoxid de uraniu pentru unitatile 1—4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda
 • O.U.G. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Ordinul 1.755/1.000/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. i.591/1.110/2010
 • Ordinul 3.022/2011 al ministrului finantelor publice privind completarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011
 • Ordinul 28/2011 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2007

Monitorul Oficial 932/2011, Partea I

 • O.U.G. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii
 • H.G. 1.280/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
 • Ordinul 51/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.’24/2007
 • Ordinul 52/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale
 • Ordinul 2.749/C/M.112/2011 al ministrului justitiei si al ministrului apararii nationale pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului justitiei si al ministrului apararii nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele militare
 • Ordinul 3.014/2011 al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2012
 • Ordinul 3.236/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru prelungirea termenului prevazut la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatarii in siguranta a zacamantului de sare de la Ocnele Mari, judetul Valcea, a Programului de monitorizare a Campului II de sonde Ocnele Mari — etapa II si a Programului de monitorizare a campurilor aflate in exploatare la Ocnele Mari, judetul Valcea
 • Ordinul 897/2011 al presedintelui Consiliului Concurentei privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 501 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 419/2010
 • Ordinul 898/2011 al presedintelui Consiliului Concurentei privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010

Monitorul Oficial 933/2011, Partea I

 • O.U.G. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici
 • H.G. 1.260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011
 • H.G. 1.278/2011 pentru denuntarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste Romania al gazelor naturale din URSS catre Turcia, Grecia si alte tari, incheiata la Moscova la 29 decembrie 1986, si a Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitatilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul Romaniei pentru cresterea livrarilor de gaze naturale din Federatia Rusa in terte tari si in Romania, semnata la Moscova la 25 octombrie 1996
 • Ordinul 29/2011 al Bancii Nationale a Romaniei privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit

Monitorul Oficial 934/2011, Partea I

 • Legea 261/2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993
 • Protocol intre Romania si Confederatia Elvetiana de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993
 • Decretul 936/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993
 • O.U.G. 123/2011 pentru acceptarea majorarii cotei de participare a Romaniei la Fondul Monetar International
 • H.G. 1.257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
 • H.G. 1.279/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonoma aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor

Monitorul Oficial 935/2011, Partea I

 • H.G. 1.206/2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Bursa de Peste” Tulcea
 • H.G. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012
 • H.G. 1.281/2011 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca „T.B.R.C.M.” — S.A
 • H.G. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Ordinul 1.031/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti— Ploiesti—Brasov
 • Decizia1.813/2011 a Autoritatii Nationale pentru Administrare sl Reglementare in Comunicatii privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

Monitorul Oficial 936/2011, Partea I

 • H.G. 1.185/2011 privind transmiterea cu plata a unor bunuri, investitii nefinalizate, din patrimoniul Societatii Comerciale „Metrom” — S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale „Romarm” — S.Â., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
 • H.G. 1.285/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate
 • H.G. 1.286/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. — Marfa” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • H.G. 1.287/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • H.G. 1.291/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Europene
 • Ordinul 1.775/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
 • Ordinul 1.944/2011 al ministrului afacerilor externe pentru intrarea in vigoare a Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

Monitorul Oficial 937/2011, Partea I

 • H.G. 1.274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2012
 • Ordinul 18/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea unor acte normative privind calculul coeficientului de lichiditate al asiguratorilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close