Acte publicate in Monitorul Oficial 938-941 din 30 decembrie 2011

Monitorul Oficial 938/2011, Partea I

 • O.U.G. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
 • O.U.G. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Ordinul 119/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force pentru controlul si combaterea bolilor animale, precum si a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor

Monitorul Oficial 939/2011, Partea I

 • H.G. 1.272/2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Cladire spatii de invatamant” pentru Şcoala Nationala de Studii Politice si Administrative — municipiul Bucuresti, sectorul i, Bd. Expozitiei nr. 30A
 • H.G. 1.293/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” — S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
 • H.G. 1.294/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007—2013
 • H.G. 1.296/2011 privind aprobarea activitatii aferente anului 2009 pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati
 • Ordinul 577/1.762/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Ordinul 1.019/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritatii Feroviare Romane, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Ordinul 1.022/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Monitorul Oficial 940/2011, Partea I

 • Decretul 996/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 997/2011 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 998/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • O.U.G. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului
 • H.G. 1.290/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale „Romtehnica” — S.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale
 • Ordinul 204/2011 al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

Monitorul Oficial 941/2011, Partea I

 • Legea 301/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
 • Decretul 993/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
 • Decretul 994/2011 privind conferirea Ordinului National Pentru Meritin grad de Mare Ofiter
 • O.U.G. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • Ordinul 1.776/951/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
 • Ordinul 1.777/952/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
 • Ordinul 2.729/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Maria Teodorescu”, din Calea Campulung nr. 6, municipiul Targoviste, judetul Dambovita
 • Ordinul 2.734/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice
 • Ordinul 3.642/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind depunerea declaratiilor fiscale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close