Acte publicate in Monitorul Oficial 4-7 din 4 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 4/2012, Partea I

 • H.G. 1.232/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie
 • H.G. 1.292/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul oublic al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza
 • Ordinul 276/3.010/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii asistentei financiare acordate Romaniei prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”
 • Ordinul 1.768/2011 al ministrului sanatatii privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
 • Ordinul 3.025/2011 al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului linie de analiza si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate’de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. — IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului „Prima casa”
 • Ordinul 3.026/2011 al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. — IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala
 • Ordinul 3.027/2011 al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiza si a comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. — IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
 • Ordinul 3.028/2011 al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S-A. — IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu
 • Ordinul 3.029/2011 al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. — IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Monitorul Oficial 5/2012, Partea I

 • H.G. 1.256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara
 • H.G. 1.258./2011 — Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.183/2010 privind aprobarea listei cuprinzand proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Mediu” pentru care se aplica prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
 • Ordinul 290/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul 6.575/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, si a Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobandite formal, nonformal si informai de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/ invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor
 • Hotararea 11/2011 a Bancii Nationale a Romaniei —privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare Societatii Comerciale MEDIA LEASING IFN — SA
 • Decizia 305/2011 a Oficiului Roman pentru Drepturile De Autor pentru desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producatorilor de fonograme, publicata prin Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

Monitorul Oficial 6/2012, Partea I

 • H.G. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012—2020
 • H.G. 1.268/2011 privind transmiterea unui drum national din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A., in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani, precum si in declasarea acestuia din categoria functionala a’drumurilor de interes national si incadrarea in categoria functionala a drumurilor de interes judetean
 • H.G. 1.283/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii fnantate “n cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arad, Bihor, Botosani si Salaj si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
 • Ordinul 17/2011al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010
 • H.G. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii

Monitorul Oficial 7/2012, Partea I

 • H.G. 1.288/2011 pentru aprobarea indicatorilor lehnico-economici aferenti lucrarilor de iriLe’venlii „Consolidare DN 57 km 137+500 — km 152+990 Nicolint—Oravita”
 • H.G. 1.297/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrari de infrastructura portuara — Cheu dana 23 si 25 partial din portul Braila”
 • Ordinul 265/2011 al ministrului administratiei si internelor privind aplicarea normelor de evidenta, pastrare, port, manipulare si completare a consumurilor si pierderilor de armament, munitii, aparatura electrdnooptica si mijloace specifice de ordine publica pe timpul indeplinirii misiunilor si operatiilor in afara teritoriului statului roman
 • Ordinul 918/2.977/2.600/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societatii Comerciale „Electrificare CFR” — S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A
 • Ordinul 919/2.976/2.610/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societatii Comerciale de Transport Maritim si de Coasta „CFR Ferry-Boat” — S.A,, filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. — Marfa” — S.A
 • Ordinul 1.793/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta
 • Circulara 45/2011a Bancii Nationale a Romaniei privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din aur cu terna „Istoria aurului — Crucea de la Garvan — Dinogetia”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close