Noi masuri in materie de fiscalitate au fost luate la sfarsitul anului

Modificari ale legislatiei in domeniul asigurarilor sociale, precum si modificari referitoare la depunerea declaratiilor fiscale etc. au fost publicate in Monitorul Oficial in ultimele zile ale anului 2011.

1. Noutati privind Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri

In Monitorul Oficial 917/2011 a fost publicata Legea 259/2011 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a protocolului la conventie, semnate la Riad la 26.04.2011.

Legea ratifica Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitare dublei impuneri. Principalele prevederi ale Conventiei sunt:

 • Conventia se aplica pentru: impozitul pe venit si impozitul pe profit in cazul Romaniei si pentru „zakat” si impozitul pe venit incluzand impozitul pe investitiile in gaze naturale, precum si oricaror impozite identice sau in esenta similare stabilite de statele contractante.
 • Veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant din proprietati imobiliare situate in celalalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat contractant. Castigurile de capital, in functie de provenienta lor, pot fi impozitate in statul in care se afla proprietatile imobiliare, de locul conducerii efective a intreprinderii, de rezidenta celui care instraineaza.
 • Dividendele sunt impozabile in statul contractant cu o cota de 5% din suma bruta a dividendelor. Scutirea de la plata se aplica in situatia in care dividendele sunt platite unei institutii a statului celuilalt stat contractant, detinuta in intregime de catre acesta.
 • Veniturile din titluri de creanta provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant vor fi impuse cu o cota de 5%. Scutirea de la plata impozitului se aplica in cazul in care platile sunt efectuate de catre sau in beneficiul unei institutii a celuilalt stat contractant.
 • Redeventele sunt impozabile in statul impozabil din care provin cu o cota de 10% din suma bruta a redeventelor.
 • Pentru eliminarea dublei impuneri se va proceda la acordarea unei deduceri din impozitul pe venitul unui rezident in suma egala cu impozitul pe venit platit in celalalt stat contractant.

In Monitorul Oficial 934/2011 a fost publicata Legea 261/2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28.02.2011, de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25.10.1993.

Legea aduce o serie de modificari in ceea ce priveste Conventia de Evitare a Dublei Impuneri („CEDI”) incheiata intre Romania si Elvetia, intre care cele mai importante sunt:

 • Impozitele vizate de CEDI in Romania sunt: impozitul pe venit si impozitul pe profit.
 • Clarificarea unor expresii si termeni in cadrul Conventiei de evitare a Dublei Impuneri precum si in cadrul Protocolului de aplicare a acesteia, cum ar fi „autoritate competenta”, „fond de pensii”, „rezident”, „rezident al unui stat contractant”, „pensie”, „pensii”.
 • Este modificata cota de impunere pentru: dividende de la 10% la 15% din suma bruta a dividendelor; dobanzi de la 10% la 5%.
 • Sunt introduse o serie de conditii pentru scutirea de la impozitare a dividendelor.
 • Sunt aduse clarificari cu privire la impozitarea veniturilor din dobanzi obtinute de un stat contractant in baza unor imprumuturi garantate, asigurate sau finantate indirect de acest stat contractant. De asemenea, sunt impozitate in celalalt stat contractant dobanzile platite de o companie asociata unei companii a celuilalt stat contractant, in conditiile unui anumit nivel al participarii directe.
 • Sunt introduse prevederi noi in ceea ce priveste contributiile la un fond de pensii, cat si prevederi privind schimbul de informatii relevante pentru aspectele fiscale intre cele doua state.

2. Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat

In Monitorul Oficial 913/2011 si Monitorul Oficial 914/2011 au fost publicate Legea 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 si Legea 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012.

Bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2012 este fundamentat folosindu-se un castig salarial mediu brut in valoare de 2.117 lei.

Cele doua legi nu aduc modificari ale cotelor de contributii sociale, mentinandu-se cotele prevazute la art. 296^18 din Codul Fiscal. In cota individuala de contributie de asigurari sociale este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

3. Salariu de baza minim brut pe tara

In Monitorul Oficial 922/2011 a fost publicata HG 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Incepand cu data de 1.01.2012 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 de lei lunar pentru un program de lucru complet.

Stabilirea pentru personalul incadrat cu contract individual de munca a unui salariu sub nivelul mentionat mai sus, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

4. Contribuabili inactivi

In Monitorul Oficial 922/2011 a fost publicat Ordinul 3578/2011 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului 3347/2011 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Ordinul aduce ca principale modificari:

 • Se introduc prevederi cu privire la procedura de emitere si comunicare a deciziei de declarare in inactivitate.
 • Se modifica procedura de indreptare a erorilor materiale in cazul contribuabililor declarati inactivi.
 • Se modifica formularul „Decizie de declarare in inactivitate”.
 • Se modifica formularul „Decizie de respingere a cererii de reactivare / indreptare a erorilor materiale”.
 • Se aproba modelul pentru „Avizul privind propunerea de declarare in inactivitate / de reactivare / de indreptare a erorilor materiale”.

5. Notificare – optiunea de a depune lunar declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

In conformitate cu prevederile art. 296^19 alin. (1^5) din Codul fiscal persoanele care indeplinesc conditiile mentionate la art. 58 pentru depunerea trimestriala a declaratiei mai sus mentionate, dar care doresc sa indeplineasca aceasta obligatie lunar, trebuie sa depuna declaratia privind optiunea pana la data de 31 ianuarie, inclusiv.

6. Completarea Nomenclatorului activitatilor independente

In Monitorul Oficial 931/2011 a fost publicat Ordinul 3022/2011 al Ministrului Finantelor Publice privind completarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, aprobat prin Ordinul 2875/2011ministrului finantelor publice.

Acest Ordin introduce in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit Serviciile executate in domeniul informaticii, altele decat cele care genereaza drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor, avand codurile CAEN:

– 6202: Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
– 6203: Activitati de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul.

Normele anuale de venit vor fi stabilite anual de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin publicarea acestora in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

7. Depunerea declaratiilor fiscale

In Monitorul Oficial 941/2011 a fost publicat Ordinul 3642/2011 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind depunerea declaratiilor fiscale.

Prevederile acestui Ordin modifica modalitate de depunere la autoritatile fiscale a declaratiilor cod 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, 300 – Decont de taxa pe valoare adaugata si 710 – Declaratie rectificativa incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011.

8. Modificarea Declaratiei informative 394

In Monitorul Oficial 927/2011 a fost publicat Ordinul 3596/2011 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, privind declararea livrarilor / prestarilor de servicii si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrare in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Ordinul prezinta procedura aplicabila pentru completarea si depunerea electronica a fisierului continand declaratia 394. Astfel:

 • declaratia va fi depusa in format *PDF, avand atasat si formatul *XML in conformitate cu conditiile din anexa 3 a Ordinului pe portalul e-Romania.
 • declaratia poate fi depusa si la registratura organului fiscal, pe suport electronic, respectand insa anumite conditii de procedura.
 • perioada de raportare pentru declaratia 394 este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300) – lunara, trimestriala etc.
 • prevederile ordinului se aplica incepand cu operatiunile efectuate in luna ianuarie 2012, ordinul intrand in vigoare la data de 1 februarie.

Ordinul introduce ca element de noutate declararea in formularul 394 a „achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa”, urmarindu-se in special taxarea inversa aferenta achizitiilor de cereale si plante tehnice, pentru care a fost introdusa o lista distincta.

9. Modificarea decontului de TVA (Formularul 300)

In Monitorul Oficial 1/2012 a fost publicat Ordinul 3665/2011 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”.

Noul ordin abroga prevederile Ordinul 183/2011 si introduce o serie de modificari in structura decontului. Astfel:

 • anumite randuri au fost eliminate (7.1.1 si 19.1.1) din vechiul decont.
 • a fost introdus un rand nou referitor la livrarile de bunuri si prestarile de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa).
 • a fost introdus un rand special referitor la livrari de bunuri si/sau prestari servicii taxabile efectuate in interiorul tarii pentru care au fost emise sau primite facturi catre sau de la persoane inregistrare in scopuri de TVA in Romania.
 • a fost introdus un nou rand pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa).

Ordinul prevede si instructiunile de completare aferente randurilor nou introduse.

Sursa: Mazars

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close