Acte publicate in Monitorul Oficial 8-10 din 5 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 8/2012, Partea I

 • Decizia 1/2012 a Primului-Ministru privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar de catre domnul Lorant Para a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor
 • Decizia 2/2012 a Primului-Ministru privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de catre domnul Daniel Serbanescu a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor
 • Ordinul 2.709/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorica „B”, a imobilului Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2—4, sectorul 2, Bucuresti
 • Ordinul 2.710/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului Capela Hasas, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judetul Bihor
 • Hotararea 22/2011a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Monitorul Oficial 9/2012, Partea I

 • Legea 295/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Roman de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • Acord intre Romania si Regatul Spaniei cu privire Ia functionarea Institutului Cultural Roman de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti
 • Decretul 986/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Roman de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din’ Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • H.G. 1.301/2011 pentru aprobarea organizarii in Romania a actiunilor de protocol specifice Ministerului Afacerilor Europene
 • H.G. 1.302/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementarii Strategiei nationale privind imigratia
 • H.G. 1.304/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute in domeniul public al statului, situate in orasul Sulina, judetul Tulcea
 • Ordinul 288/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte
 • Ordinul 1.035/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civila
 • Ordinul 2.596/2.867/299/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al m nistrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinie, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009
 • Decizia 1.068/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare financiara a Societatii Comerciale „FORTE Asigurari” — S.A
 • Decizia 1.099/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SIRIUS — BROKER DE ASIGURARE —S.R.L
 • Ordinul 1.266/2011 al Bancii Nationale a Romaniei privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale EXCLUSIVE FINANCE IFN — S.A
 • Hotararea 264/2011 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania, in urma testului de aptitudini organizat in data de 25 noiembrie 2011.

Monitorul Oficial 10/2012, Partea I

 • Ordinul 297/2011 al ministrului agricui:urii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agrini.lturii si dezvoltarii rurale nr. 1S/P011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
 • Ordinul 940/2011 al Consiliului Concurentei privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 426/2011
 • Hotararea din 7 iunie 2011 a Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Baldovin impotriva Romaniei
 • Hotararea din 19 iulie 2011 a Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Rupa impotriva Romaniei (nr. 2)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close