Acte publicate in Monitorul Oficial 11-13 din 6 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 11/2012, Partea I

 • Decizia 1.453/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstituttonalitaie a prevederilor art. 7 alin (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.458/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) si art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.538/2011 a Curtii Constitutionale referitoare Ia exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin, (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • H.G. 1.295/2011 pentru modificarea anexelor nr. 4 si 5 ia Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
 • Ordinul 298/2011 al ministrului agrieuiturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Nationala Jmbunatatiri Funciare” — S.A. Bucuresti
 • Ordinul 1.032/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea listelor cuprinzand drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise in circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa
 • Decizia 1.081/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale EFICIENT ASH3 BROKER DE ASIGURARE — S.R.L
 • Decizia 1.083/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale BONO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L
 • Decizia 1.084/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale RISK MANAGEMENT GRUP BROKER DE ASIGURARE — S.R.L
 • Decizia 280/2011 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva „Uniunea de Creatie Artistica si Productie Muzicala — U.C.A.P.M.”

Monitorul Oficial 12/2012, Partea I

 • Decizia 1.252/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia ele neconstitutionaliiate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Decizia 1.254/2011 a Curtii Constitutionale referitoare ia exceptia de neconstituiionalitate a dispozitiilor art. 2? teza intai din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia 1.295/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 1.298/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolveniei
 • Decizia 1.307/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutonaiitate a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
 • Decizia 1.313/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
 • Decizia nr. 1.316/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si 4042 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.383/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare

Monitorul Oficial 13/2012, Partea I

 • Decizia 3/2012 a Primului-Minstru privind numirea membrilor Consiliului Statistic National
 • Ordinul 1.724/2011 al ministrului sanatatii pentru aprobarea componentei nominale si a modului de functionare ale Comisiei superioare medico-legale de pe langa Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” Bucuresti, precum si a componentei nominale si a modului de functionare ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare
 • Ordinul 2.691/C/2011 al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de organizare si desfasurare ale examenului de promovara in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti
 • Ordinul 2.875/3.006/1.047/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007—2013, axa prioritara 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice”, domeniul major de interventie 3 „Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei”, operatiunea „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”
 • Circulara 1/2012 a BNR privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Cornelia Popa impotriva Romaniei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close