Acte publicate in Monitorul Oficial 24-27 din 12 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 24/2012, Partea I

 • Decizia 1,514/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de naconstitulionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)—(6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Opinie separata
 • Decizia 5/2012 a Primului-Ministru pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 36/20ti privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentrj perioada 2011—2020
 • Decizia 6/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea, la cerere, e domnului Daniel Fierea din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • Decizia 7/2012 a Primului-Ministru pentru numirea domnului Teodor Narcis Godeanu in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat. El Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprieiatilor
 • Decizia 11/2012 a Primului-Ministru pentru num rea domnului Vasile Cepoi in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii
 • Ordinul 2.743/3.189/2011 al minisirului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si meditlui de afaceri privind ap’otaarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de eva uare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acunulatori. precum si componenta si atrioutiile comisiei de evaluare si autorizare

Monitorul Oficial 25/2012, Partea I

 • Decizia 1.363/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ari 238 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art 215 alin. (1) s’ (3). ari 257 alin. (2) lit. b)’si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decizia 1.384/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
 • Decizia 1.385/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Gi.yenului nr. 84/2001 priv.nd repartizarea profitului Ia societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integra sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome
 • Decizia 1.486/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 si ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 1.487/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstiti.tionalitate a dispozitiilor art. 28″ din Codul de proceduri civila
 • Decizia 1.492/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.500/2011 a Curtii Constitutionale referitoare ia exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sporului nr. 89/2000
 • Decizia 1.504/2011 a Curtii Constitutionale referitoare ia exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • H.G. 1.289/2011 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier
 • Ordinul 5.298/1.688/2011 al ministrului educatiei cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitat le de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
 • Rectificari

Monitorul Oficial 26/2012, Partea I

 • Decizia 8/2012 a Primului-Ministru pentru modificarea si completarea anexei Ia Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, polrivit legii in proprietatea privata a statului
 • Ordinul M.109/2011al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Normelor privind inchirierea unor imobile sau parti din acestea, cisponibile, aiate in administrarea Ministerului Aparari Nationale s in proprietatea publica a starului
 • Ordinul 5/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea art 10 alin (1*) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010
 • Ordinul 1/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile pe care asiguratorii s intermediarii Tn asigurari trebuie sa Ie furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/2009

Monitorul Oficial 27/2012, Partea I

 • Legea 19/2012 pentru modricarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
 • Decretul 22/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
 • Legea 20/2012 pentru modricarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decretul 23/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 148/1997 privind taxele judicare de timbru
 • Decizia 1.259/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconslitutioralitate a dispozitiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura iscala
 • Decizia 1.280/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitulionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectiicarea bugetara pe anul 200S si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia 1.360/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de rteconslitut tonalitate a dispozitiilor art. 39 alin (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor Dersoanelor cu handicap
 • H.G. 1.178/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna
 • Ordinul 342/2011 presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferente anului 2012

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close