Acte publicate in Monitorul Oficial 28-31 din 13 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 28/2012, Partea I

 • Legea 12/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor masuri referitoare la Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK — S.A.
 • Decretul 15/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor masuri referitoare la Banca de Exporf-lmport a Romaniei EXIMBANK — S.A.
 • Legea 21/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori
 • Decretul 24/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generali in transportul feroviar public de calatori
 • Legea 22/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2011 pentru completarea ari 47 din Legea nr, 500/2002 privind finantele publice
 • Decretul 25/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2C02 privind finantele publice
 • Decizia 1.193/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.244/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimi ate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii uncr dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia 1.245/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstituLonalitate a dispozitiilor art. 15, art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia 1.253/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asinilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945— 22 decembrie 1989
 • Decizia 1.271/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 300 alin. 1,’art. 403 alin. 1—3, art. 454 alin. 1 si ale art. 7208 din Codul de procedura civila
 • Ordinul 1.033/2011 al ministrului transpoftuiiloi si infrastructurii peruru aprobarea conditi lor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv oroiectare, si cele privind contractele pentru constructii cJadirf st lucrari ingineresti, proiectate de catre beneficiar, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, finantate din fonduri publice

Monitorul Oficial 29/2012, Partea I

 • Decizia 1/2012 privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 18—24 ianuarie 2012
 • Decizia 1.194/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 1.198/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconslitutionalitate a cispozitiilor Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 63’2010 penrtru modificarea si completarea Legii nr. 273/2008 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
 • Decizia 1.257/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privnd masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • H.G. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privnd taxa pentry emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • Ordinul M.2/2012 al ministrului apararii nationale privind participarea fortelor Arnatei Romaniei la exercitii say antrenamente multinationale
 • Rectificari

Monitorul Oficial 30/2012, Partea I

 • Decizia 1.305/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 teza intai din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, art. 7 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, precum si art. 373 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.365/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia 1.366/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor subpunctului 2.5.6 al pct. 2 – „Memoriu“ al Listei I – „Piese scrise“ a sectiunii A – „Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.“ din anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decizia 1.418/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
 • Decizia 1.459/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si ale art. 404 alin. (2) si art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decizia 1.517/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Monitorul Oficial 31/2012, Partea I

 • Decizia 1.367/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
 • Decizia 1.439/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 126 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
 • Decizia 1.452/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989
 • Hotararea 10/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervi bugetari la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012
 • Ordinul 28/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de Ia autovehicule

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close