Unele prevederi ale Legii taxelor de timbru au fost abrogate

In Monitorul Oficial 27/2012 a fost publicata Legea 20/2012 pentru modificarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, care introducere prevederea conform careia in cazul contestatiei la executarea silita si al opozitiei la executare, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite.

Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.

Legea 20/2012 abroga prevederile art. 8¹ din Legea 146/1997 care au fost declarate neconstitutionale prin Decizia 1202/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si j), art. 31 alin. (2)-(4) si art. 8¹ din Legea 146/1997, publicata in Monitorul Oficial 743/2010.

Anterior, art. 8¹ prevedea: „(1) Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c). (2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotararile judecatoresti prevazute la alin. (1) se taxeaza cu 2 lei”.

Avocatul Poporului, prin adresa nr. 4 din 4 ianuarie 2010, a sesizat Curtea Constitutionala, in temeiul art. 146 lit. d) teza finala din Constitutie si art. 11 alin. (1) lit. Ad) din Legea 47/1992, cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si j), art. 31 alin. (2)-(4) si art. 8¹ din Legea 146/1997.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca prin stabilirea unor taxe judiciare de timbru extrem de oneroase, in plina criza economica, este limitat accesul cetatenilor la justitie. Este invocata si hotararea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Weissman si altii impotriva Romaniei, 2006. Totodata, prin valoarea excesiva a taxei judiciare de timbru se incalca si dreptul la mostenire.

In motivarea exceptiei, pe langa cele mai sus aratate, Avocatul Poporului sustine ca prevederile legale criticate incalca accesul liber la justitie, intrucat cetateanul este pus in situatia de a nu mai putea beneficia de serviciile publice oferite de instantele judecatoresti, ceea ce face ca acest drept fundamental, prevazut de Constitutie, sa devina unul iluzoriu. Se arata ca o atare masura, apreciata in lumina circumstantelor unei anumite cauze, inclusiv solvabilitatea reclamantului si faza procedurii in care este impusa restrictia respectiva, nu este proportionala cu scopul urmarit. Mai mult, exista posibilitatea ca valoarea taxei judiciare de timbru sa depaseasca valoarea emolumentului, ceea ce este contrar dreptului la acces liber la justitie. De asemenea, se mai considera ca un atare cuantum nu urmareste un scop legitim, intrucat taxa judiciara de timbru nu se face venit la prestatorul serviciului taxabil – sistemul justitiei, ci se face venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia debitorul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal.

Prin urmare, se constata ca statul nu a pastrat „un echilibru just intre interesul sau de a percepe cheltuieli de judecata, pe de o parte, si interesul reclamantilor de a-si expune pretentiile in fata unei instante si de a avea posibilitatea valorificarii drepturilor lor, pe de alta parte”.

Curtea Constitutionala, in urma deliberarilor, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8¹, insa a respins-o in ceea ce priveste prevederile art. 3 lit. c), precum si ale art. 31 alin. (2) si (3), respectiv exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si j), precum si ale art. 31 alin. (2)-(4).

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close