Acte publicate in Monitorul Oficial 32-35 din 16 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 32/2012, Partea I

 • Decizia 1.344/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1), (7) si (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 28 alin. (3) si (4) si art. 29 din aceasta, in special, precum si a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia 1.352/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 88 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • Decizia 1.421/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I, IV si V din Ordonanta Guvernului nr. 55/2003 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Nationale a Petrolului „Petrom“ – S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal in domeniul privatizarii pentru societatile comerciale aflate in portofoliul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Decizia 1.508/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 191 pct. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.576/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.
 • Opinie separata
 • Ordinul 1607/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea anexei nr.1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.043/2010.

Monitorul Oficial 33/2012, Partea I

 • Legea 296/2011 pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
 • Decretul 987/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
 • Decizia 1.478/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • Decizia 1.520 din 15 noiembrie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia 1.578 din 7 decembrie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • Ordinul 296/2011 al ministerul Administratiei si Internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei informare si relatii publice
 • Ordinul 33/2012 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare“

Monitorul Oficial 34/2012, Partea I

 • Decizia 1.457/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (7) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • Decizia 1.460/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 194 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia 1.464/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia 1.465/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar
 • H.G. 1305/2011 privind stabilirea continutului, formei si dimensiunii titlului de calatorie eliberat de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pentru strainii care beneficiaza de statutul de refugiat sau de protectie subsidiara acordate de Romania si pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei
 • Ordinul 1062/2011 al ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale privind desemnarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT-RO ca autoritate de avizare, verificare si control, organism de analiza, evaluare si interventie in domeniul securitatii cibernetice
 • Ordinul 2/2012 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare in vederea acordarii protectiei juridice a soiurilor, eliberarea brevetului pentru soi si inregistrarea denumirii soiurilor

Monitorul Oficial 35/2012, Partea I

 • Decretul 26/2012 al presedintelui Romaniei privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Cavaler
 • Decizia 1.471/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. f) si art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • H.G. 1299/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizarii oficiilor judetene de consultanta agricola
 • H.G. 11/2012 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
 • Hotararea 266/2011 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea Procedurilor pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close