Acte publicate in Monitorul Oficial 47-50 din 20 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 47/2012, Partea I

 • Decizia 1.114/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
 • Decizia 1.262/2011 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 raportate la dispozitiile art. 85 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.263/2011 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.382/20112011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) si d) si art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.390/2011 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 teza intai din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.396/2011 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 din Codul civil
 • Decizia 1.399/2011 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 2 si 3 si art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.411/2011 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial 48/2012, Partea I

 • Legea 13/2012 pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001
 • Decretul 16/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001
 • H.G. 4/2012 privind asistenta acordata de catre statul roman cu titlu gratuit pentru Afganistan, in vederea formarii de specialisti in domenii de interes pentru acest stat
 • H.G. 17/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
 • H.G. 18/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 194/2009 privind darea in administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privata a statului, aflate in custodia Muzeului National de Arta al Romaniei
 • H.G. 19/2012 privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuinte judetul Sibiu si a totalului general de locuinte din anexa la Hotararea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
 • H.G. 24/2012 privind darea in administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a unui imobil trecut in domeniul public al statului
 • H.G. 30/2012 privind alocarea temporara a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
 • Ordinul 271/164/2011 al ministrului Administratiei si Internelor si ministrului Afacerilor europene pentru aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative“ 2007–2013
 • Ordinul 2742/3190/305/2011 al ministrului Mediului si Padurilor, ministrului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri si ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare
 • Ordinul 24/6/2012 al ministrului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti, pe baza clasificarii spitalelor in functie de competenta

Monitorul Oficial 49/2012, Partea I

 • Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
 • Decretul 31/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
 • Ordinul 1509/2011 al ministrului Sanatatii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si ?tiintelor Biomedicale „Victor Babes“ pe anul 2011
 • Regulamentul 1/2012 al BNR privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati
 • Regulament 2/2012 al BNR privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit

Monitorul Oficial 50/2012, Partea I

 • Decretul 33/2012 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 34/2012 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 35/2012 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 36/2012 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • Decretul 37/2012 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Ordinul 2/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ – S.A., pentru ciclul de inmagazinare 2011–2012
 • Ordinul 85/62/2012 al ministrului Mediului si Padurilor si al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
 • Ordinul 3006/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind aprobarea unor masuri referitoare la recunoasterea autorizarii, respectiv a acreditarii unitatilor de invatamant liceal din filiera vocationala, profilul pedagogic, pentru specializarile educator-puericultor, mediator scolar si instructor de educatie extrascolara

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close