Acte publicate in Monitorul Oficial 51-54 din 23 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 51/2012, Partea I

 • Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Decretul 32/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • H.G. 1254/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 13 septembrie 2011 si la Bucuresti la 21 septembrie 2011, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din Romania, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003
 • H.G. 5/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
 • Ordinul 2735/2011 al ministrului Justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
 • Decizia 30/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale KARUSSELL INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial 52/2012, Partea I

 • Decizia 1.489/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedura civila si ale art. 18 coroborate cu art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
 • Decizia 1.490/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.493/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila si ale art. 18 coroborate cu art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
 • Decizia 1.495/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.496/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 alin. 2 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.497/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 lit. a) si b) si art. 1085 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.501/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Monitorul Oficial 53/2012, Partea I

 • Decizia 1.512/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia 1/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 227/2002, precum si, in special, ale art. I pct. 5 [referitor la art. 4 alin. (1)], pct. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) si (2)], pct. 8, pct. 9 [referitor la art. 8 alin. (3) lit. a)–d)], pct. 14 [referitor la art. 131 si 134], pct. 15 [referitor la art. 14 alin. (1) lit. b)] din lege
 • Ordinul 1377/2834/121/2011 al ministrului Sanatatii, ministrului Mediului si Padurilor, si Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
 • Decizia 34/2012 a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

Monitorul Oficial 54/2012, Partea I

 • Decizia 1.545/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
 • Decizia 1.551/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
 • Decizia 1.558/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • H.G. 29/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru achizitia de servicii de consultanta si reprezentare juridica, asistenta tehnica, expertiza, traducere autorizata
 • Decizia 14/2012 a primului ministru pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor
 • Decizia 15/2012 a primului ministru pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
 • Ordinul 3188/2011 al ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – Poli de competitivitate“ din cadrul domeniului major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului“ al Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice“
 • Ordinul 26/2012 al ministrului Mediului ?i Padurilor pentru modificarea pozitiilor 107, 139 si „Total tara“ din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011–14 mai 2012
 • Regulamentul 3/2012 al BNR pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close