Statutul judecatorilor si procurorilor si Legea CSM au fost modificate

feature photo

In Monitorul Oficial 51/2012 a fost publicata Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin care s-a introdus conditia bunei reputatii pentru accesul in functia de magistrat si s-a extins sfera abaterilor disciplinare.

Astfel, noua lege prevede ca si conditie suplimentara pentru inscrierea la concursul pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii si faptul ca potentialul magistrat sa se bucure de o buna reputatie.

Se introduce si un nou caz de suspendare din functie, prevazandu-se ca se va dispune aceasta masura si in situatia in care magistratul a fost sanctionat disciplinar, in conditiile art. 100 lit. d), prin excluderea din magistratura.

S-a marit de asemenea sfera abaterilor disciplinare posibile. Astfel, constituie abateri disciplinare:

a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;
b) incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;
c) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, celalalt personal al instantei sau al parchetului in care functioneaza, inspectori judiciari, avocati, experti, martori, justitiabili ori reprezentantii altor institutii;
d) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu;
e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;
f) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;
g) nerespectarea de catre procuror a dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea;
h) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile;
i) nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa, precum si formularea de cereri repetate si nejustificate de abtinere in aceeasi cauza, care are ca efect tergiversarea judecatii;
j) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii; k) absente nemotivate de la serviciu, in mod repetat sau care afecteaza in mod direct activitatea instantei ori a parchetului;
l) imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;
m) nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente;
n) folosirea functiei detinute pentru a obtine un tratament favorabil din partea autoritatilor sau interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii;
o) nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
p) obstructionarea activitatii de inspectie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;
q) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor;
r) lipsa totala a motivarii hotararilor judecatoresti sau a actelor judiciare ale procurorului, in conditiile legii;
s) utilizarea unor expresii inadecvate in cuprinsul hotararilor judecatoresti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea in mod vadit contrara rationamentului juridic, de natura sa afecteze prestigiul justitiei sau demnitatea functiei de magistrat;
s) nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii;
t) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta.

Legea detaliaza si asupra cazurilor in care exista rea-credinta sau grava neglijenta. Astfel, se dispune ca exista rea-credinta atunci cand judecatorul sau procurorul incalca cu stiinta normele de drept material ori procesual, urmarind sau acceptand vatamarea unei persoane si grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.

A fost marita si sfera sanctiunilor disciplinare care se pot aplica magistratilor. Conform noului act normativ, sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 20% pe o perioada de pana la 6 luni;
c) mutarea disciplinara pentru o perioada de pana fa un an la o alta instanta sau la un alt parchet, situate in circumscriptia altei curti de apel ori in circumscriptia altui parchet de pe langa o curte de apel;
d) suspendarea din functie pe o perioada de pana la 6 luni;
e) excluderea din magistratura.

Legea 24/2012 modifica si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. La momentul inaintarii proiectului de lege, secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Lidia Barac, a afirmat ca acest act normativ va asigura o mai mare independenta functionala a Inspectiei Judiciare, in raport cu CSM, prin faptul ca se instituie acest organism, i se atribuie personalitate juridica, un buget distinct de bugetul Consiliului, iar formele de acces ale inspectorilor judiciari, cariera acestora, concursul, selectarea acestora vor apartine Inspectiei Judiciare.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close